Toolbox Succesvol samenwerken in wijknetwerken gelanceerd

Landelijk klinkt de oproep ''Let een beetje op elkaar'' in deze tijd van het coronavirus. Saamhorigheid en zorgzaamheid zijn niet alleen nodig in crisissituaties. Wijknetwerken zijn van levensbelang voor (zorg)vragen en behoeften van bewoners. Het resultaat van het project ‘Een sterk wijknetwerk: burgers, professionals en onderwijs SAMEN’ bestaat uit een online toolbox voor het opbouwen, inrichten én bestendigen van een sterk wijknetwerk.

in gang wijkcentrum

Een sterk wijknetwerk voor vitale burgers

De vitaliteit en gezondheid van burgers is gebaat bij de leefbaarheid van een wijk of dorp met sterke netwerken. Burgers en professionals kunnen samen met beleidsmakers en financiers in dit verband activiteiten organiseren. Het gaat om het bevorderen van welbevinden, eigen regie en gezondheid van de burgers.

Toolbox opzet wijknetwerk

De toolbox Succesvol samenwerken in wijknetwerken biedt burgers, vrijwilligers en (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals praktische instrumenten en methodieken voor het opzetten van een succesvol wijknetwerk op lokaal niveau.

Hoe ga je concreet aan de slag? De toolbox is vraaggericht opgebouwd aan de hand van de volgende 4 fases:

  1. netwerk verkennen
  2. netwerk vormgeven
  3. netwerk verdiepen
  4. netwerk verankeren

Naast het stappenplan is een overzicht van tips voor succesvol samenwerken opgenomen. Bij de instrumenten -zoals een evaluatietool voor interprofessionele samenwerking- zijn veel inspirerende voorbeelden, verhalen en filmpjes uit de praktijk te vinden.

Miranda Laurant licht in het interview Samenwerken doe je zo (Zorg+Welzijn, augustus 2020, pdf), toe hoe vanuit sociaal werk en wijknetwerken het beste aan de slag kan worden gegaan met de toolbox. 

Duurzame zorg: dicht bij de burger

De toolbox brengt theorie en praktijk samen en kan bijdragen aan een versnelling van het integraal wijkgericht samenwerken. Interprofessionele samenwerking is nodig voor duurzame zorg.

De kennis en ervaringen die zijn opgedaan in het project Een Sterk Wijknetwerk: burgers, professionals en onderwijs SAMEN vormen de basis voor de toolbox. In dit onderzoek zijn 2 proeftuinen en 5 praktijkprojecten betrokken. De samenwerkingspartners zijn:

Het project is gefinancierd door het ministerie van VWS. 

Meer weten?

Vragen of meer weten over ''Succesvol samenwerken in wijknetwerken''?
Stuur een mailbericht aan: