Sustainable Energy & Environment nodigt bedrijven uit

Sustainable Energy & Environment (SEE) is een van de zwaartepunten van de HAN en speelt in op de uitdagingen die voortkomen uit de klimaatdoelstellingen. Hiervoor brengt de hogeschool onderzoek, onderwijs en het bedrijfsleven uit de regio Arnhem en Nijmegen zo dicht mogelijk bij elkaar. Het bedrijfsleven is van harte uitgenodigd om met actuele vraagstukken te komen.

SEE, energiezuinig label

Inspelen op klimaatdoelstellingen

Lector Christien Lokman is in haar functie als programmamanager het 1ste aanspreekpunt binnen Sustainable Energy & Environment (SEE).

'SEE speelt in op de uiteenlopende uitdagingen die voortkomen uit de klimaatdoelstellingen. Het zijn vraagstukken die een enorme maatschappelijke impact hebben zoals de overgang naar een duurzame energievoorziening en de transitie naar de circulaire economie,' legt Christien Lokman uit.

'Via projecten zoeken we samen naar vernieuwing en innovatie. Bedrijven en instellingen vinden in de HAN een stevige kennispartner en wij zetten op onze beurt de ontwikkelde kennis in om onze studenten nog beter voor te bereiden op een snel veranderende toekomst.'

Onderverdeling in actuele thema's

De uitdagingen die voortkomen uit de klimaatdoelstellingen zijn immens. 'Om structuur aan te brengen in de toekomstige oplossingen, hebben we het afgelopen jaar gekeken naar bestaand onderzoek, de wensen van het bedrijfsleven en de aansluiting op politieke agenda’s. Dat leverde 4 thema’s op, die de komende jaren centraal staan in het onderzoek en ons onderwijs', vertelt Lokman. 

De thema's zijn:

  1. Duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening;
  2. Duurzame woon, - werk, en leefomgeving;
  3. Circulaire en biobased economie
  4. Naar meer toekomstbestendige professionals

De thema’s sluiten aan op de Nationale Wetenschapsagenda en op activiteiten, zoals Hot Spot Energy van de gemeente Arnhem.

Oplossingen bij toepassingen waterstof

De snelle technologische ontwikkelingen bieden veel kansen en kunnen uitmonden in nieuwe businessmodellen en werkgelegenheid. Er is een nieuwe realiteit ontstaan.

'Er gebeurt verschrikkelijk veel, de vraag is waar je je op moet richten. SEE heeft betrekking op veel onderwerpen zoals betaalbare en betrouwbare energie, batterijtechnologie en de ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Het zijn grote vragen maar ook zeker kansen voor zowel het onderwijs als het bedrijfsleven.' 

Lokman vertelt over de mogelijkheden van waterstof. 'Neem internal material handling (zoals vorkheftrucks), de meeste worden tegenwoordig elektrisch aangedreven. Dat betekent dat ze een bepaalde tijd uit de roulatie zijn omdat de batterijen moeten worden gewisseld. Dat probleem is op te lossen door ze op waterstof te laten rijden. Het tanken van waterstof kost veel minder tijd dan het opladen of wisselen bij batterijen.'

Kennis en kunde delen over duurzame mobiliteit

Lokman heeft er veel vertrouwen in en staat vierkant achter de samenwerking tussen de driehoek onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven.

'Een voorbeeld: een complex vraagstuk zoals de verduurzaming van mobiliteit kan alleen worden opgelost door samen te werken, deeloplossingen zijn niet toereikend. De HAN is partner in het Clean Mobility Center op het Arnhemse Industrie Park Kleefse Waard (IPKW). Dit is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en de overheid. Het Clean Mobility Center heeft de ambitie een toonaangevend topcentrum in Europa te zijn, waar kennis en kunde rond duurzame mobiliteit efficiënt gedeeld en ontwikkeld worden.' 

Lokman noemt ook SEECE (Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise) als succesvoorbeeld. 'Deze publiekprivate samenwerking verbindt de HAN sinds 2013 met overheidsagenda’s en de uitdagingen van bedrijven. Samen jagen we innovatie aan, zorgen we voor voldoende arbeidscapaciteit en zetten we onze kennis om in financieel haalbare producten en diensten.'

Uitnodiging voor het bedrijfsleven

Christien Lokman nodigt het bedrijfsleven van harte uit om met hun vraagstukken te komen. 'En dan heb ik het niet alleen over de grote bedrijven, maar ook over het MKB. Binnen de HAN hebben we op alle gebieden specialisten en lectoren in huis. We zijn niet alleen een stevige partner in kennis en kunde, maar ook sterk in advies. De deuren van ons kennisinstituut staan wagenwijd open voor alle vragen vanuit het bedrijfsleven.'

Bronnen: HAN, Ondernemersbelang