Studenten sneller bevoegd voor de klas door samenwerking HAN en Lyceo

HAN University of Applied Sciences start samen met Lyceo, de grootste aanbieder van aanvullend onderwijs in Nederland, een initiatief om het lerarentekort tegen te gaan. Samen hebben zij de ambitie om studenten met een bijbaan in het onderwijs versneld naar hun lesbevoegdheid te begeleiden. Studenten die via Lyceo huiswerkbegeleiding geven of de docent ondersteunen in de klas, kunnen vanaf februari 2021 aan de HAN een versnelde route doorlopen richting het docentschap.


Interesse aanwakkeren

Maandelijks geven vele studentbegeleiders met een wo- of hbo-achtergrond huiswerkbegeleiding, bijles, examentraining of een andere vorm van aanvullende onderwijsondersteuning. Uit een enquête onder ruim 1.000 studentbegeleiders van Lyceo blijkt dat bij 50% van hen de interesse is gegroeid om te werken in het onderwijs door de opgedane ervaringen bij Lyceo. Door de samenwerking tussen de HAN en Lyceo wordt in kaart gebracht welke van deze ervaringen leiden tot vrijstellingen binnen de lerarenopleiding van de HAN, bedoeld voor studenten die een hbo- of wo-opleiding hebben afgerond die aansluit bij een schoolvak.

Open deur naar het leraarschap

Met een bijbaan in het aanvullend onderwijs maken studenten al kennis met bekwaamheden als het coachen van leerlingen en klassenmanagement. Studentbegeleiders van Lyceo die zich dit jaar aanmelden voor de lerarenopleiding krijgen een eigen portfolio mee met opgedane werkervaring en basisbekwaamheden. Op basis hiervan wordt door de HAN bekeken voor welke vrijstellingen de student in aanmerking komt en hoe een passend opleidingsprogramma kan worden ingericht. Deze aanpak zet voor meer studenten de deur open naar een passende route richting het leraarschap.

Ervaringen

Carola Doumen, Hogeschool Arnhem Nijmegen: ‘Door de samenwerking met Lyceo kunnen we geïnteresseerden gericht verder helpen, laten zien welke mogelijkheden flexibel studeren biedt en vervolgens maatwerk leveren. Daarmee wordt de weg geplaveid voor meer jonge, talentvolle en gekwalificeerde mensen voor de klas.’

Olivia Gerritsen, tweedejaars student Lerarenopleiding Frans aan HAN University of Applied Sciences: ‘De ervaring die ik opdoe bij Lyceo helpt mij enorm tijdens mijn studie aan de lerarenopleiding van de HAN University. Goed dat die ervaring voor toekomstige studenten op waarde wordt geschat!’

Lotte bij de Leij, Lyceo: ‘Wij zien bij onze studentbegeleiders de ambitie naar zinvol werk en een carrière in het onderwijs. Het is onze missie om voor hen de weg naar een baan voor de klas zo toegankelijk mogelijk te maken en daarmee een bijdrage te leveren aan een afname van het lerarentekort.'