Nieuw kader voor technologische innovatie: Diversity Computing

Diversity Computing is een nieuw kader voor sociale technologische innovatie. Maurice Magnée, HAN-onderzoeker bij het Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme en programmamanager iXperium Health, publiceert hierover samen met internationale samenwerkingspartners in ACM Interactions. Het internationale vakblad publiceert onderzoeksartikelen die technologie met cultuur en antropologie verbinden.

begeleider toont afbeeldingen aan jonge patiënt met autisme

ACM Interactions heeft er in haar issue van september/oktober 2018 zelfs een coverstory van gemaakt. In het artikel Diversity Computing wordt dieper ingegaan op deze nieuwe vorm van sociale technologie.

Het is een vorm van technologie dat ondersteunt respect en gelijkheid tussen mensen met verschillende achtergronden. Maar de realisatie hiervan vergt een radicale herformulering van de rol die technologie speelt in de samenleving.

Sociale media als ‘echokamers’

Hedendaagse technologieën, waaronder sociale media, bevestigen vaak de bestaande vooroordelen tussen mensen of verergeren deze. In feite creëren sociale media een soort van ‘echokamers’ die de dialoog tussen mensen met verschillende achtergronden actief remt.

Zo zijn online zoekmachines beticht van het versterken van gender stereotypen en is YouTube beschuldigd van het actief promoten van valse informatie en zelfs aanzetten tot geweld.

Meer diversiteit in ontwikkelteam?

Een meer ‘verantwoorde’ manier van technologie ontwikkeling is mogelijk door gebruikers te betrekken in het ontwerpproces en zodoende meer diversiteit in het ontwikkelteam te cultiveren.

In het artikel wordt echter duidelijk gemaakt dat deze oplossing op zich niet voldoende is. Het betrekken van verschillende gebruikers heeft een risico in zich al snel symbolisch te worden, wanneer dit alleen wordt gedaan om een bepaalde groep te vertegenwoordigen, zonder ze daadwerkelijk de macht en invloed te geven om een verschil te maken. Bovendien wordt hiermee alleen het bereik van normatieve referenties van het betreffende teams uitgebreid; deze worden niet geëlimineerd.

Wederzijds begrip en creatieve verkenning

Het concept Diversity Computing (DivComp) is niet alleen gebaseerd op technologische innovatie, maar omschrijft tevens een theoretische reflectie om wederzijds begrip mogelijk te maken zonder bestaande vooroordelen te verergeren.

Diversiteit verwijst in deze context naar de oneindige verscheidenheid tussen mensen, in plaats van naar een reeks meetbare of waarneembare kenmerken. DivComp wijkt daarin af van het standpunt dat de ene groep de norm vertegenwoordigt waartegen anderen worden gemeten.

DivComp nodigt uit tot een creatieve verkenning van elkaars normen en waarden, zodat mensen elkaar kunnen begrijpen zonder elkaar volledig te hoeven begrijpen. In het artikel worden actuele voorbeelden over vooroordelen rondom immigratie, gender en autisme besproken en uitgelegd wat DivComp in deze situatie kan betekenen.

Bronnen: HAN, ACM Interactions