Mooie subsidie voor 2 projecten

De projecten Kind in Verbinding (Nijmegen) en Verhoging leerpotentieel (Arnhem) ontvangen van City Deal Kennis Maken een subsidie tot €20.000,- per project om in het komende jaar hun onderzoeksdoelen rondom het leren in rijke leeromgevingen te behalen.

kinderen hangen aan rand bij het zwembad

Bij Kind in Verbinding gaan onderzoekers in het lab in Lent de effecten meten van het gezamenlijk leren in een rijke leeromgeving: halen studenten hun leerdoelen in deze multilevel leeromgevingen waar WO-, HBO- en MBO-studenten samenwerken?

Bij het project in Arnhem kijken onderzoekers in de wijken Presikhaaf en Westervoort welke aspecten van een rijke leeromgeving het meest van invloed zijn op het leer- en innovatiepotentieel. Wat zijn de optimale omstandigheden? Het onderwerp van dit onderzoek is de samenwerking rondom gezondheid en kansengelijkheid.

Wat is City Deal Kennis Maken?

Binnen City Deal Kennis Maken (CDKM) krijgen (docent)onderzoekers verbonden aan een kennisinstelling de kans om een kortdurend onderzoeksproject uit te voeren. Het traject duurt maximaal 12 maanden en valt binnen het thema rijke leeromgevingen. CDKM wil het onderwijs structureel verbinden aan rijke leeromgevingen. Dat is niet eenvoudig. Het opbouwen van, en werken in, een rijke leeromgeving is complex. Daarbij wil CDKM te weten komen wat het effect is op de vaardigheden die studenten in een rijke leeromgeving opdoen.

De uiteindelijke inzet van CDKM is het versneld oplossen van maatschappelijke opgaven van steden. Dit door onderzoekers, docenten en studenten grootschalig bij deze projecten te betrekken. Met deze subsidies hoopt CDKM mooie resultaten te bereiken om het werken in een rijke leeromgeving verder te verbeteren.

Past jouw project binnen CDKM?

Wil je meer weten over City Deal Kennis Maken? Bezoek dan de website.

Meer weten over de kansen van jouw project binnen CDKM? Neem dan contact op met de HAN-projectleider Miriam Jager. Dat kan via e-mail (Miriam.Jager@han.nl) of telefoon: (06) 55 29 10 55.