Internationaal onderzoeksproject 5G-Blueprint ontvangt forse subsidie

Het internationaal onderzoeksproject ‘5G-Blueprint’ naar techniek, organisatie en business case van op afstand bestuurbaar vervoer in logistiek en transport, ontvangt een subsidie van € 10 miljoen van de Europese Unie. HAN Automotive Research is een van de deelnemende partners.

bouwkunde deeltijdstudent laptop telefoon

Logistieke corridor North Sea Port

Het 5G-Blueprint project start per 1 september 2020 en loopt 3 jaar. De subsidie wordt verleend vanuit het EU-programma ‘Horizon 2020 Onderzoek en Innovatie’.

De betrokken partijen gaan onderzoeken hoe real-time data uitwisseling van en naar voertuigen, tussen terminals en voertuigen en tussen voertuigen en centrales kan bijdragen aan:

a. meer efficiëntie in de supply chain;
b. het helpen ondervangen van chauffeurstekorten, door het op afstand sturen en ondersteunen van voer- en vaartuigen.

Hiermee verbetert naar verwachting niet alleen de bereikbaarheid van de belangrijke logistieke corridor North Sea Port (Vlissingen - Terneuzen - Gent - Antwerpen. Ook neemt de werkgelegenheid toe en kan de concurrentiepositie worden versterkt. De inzet van nieuwe 5G telecommunicatietechnologie is daarbij een instrument.

Digitale technieken en telecommunicatie

Binnen het project worden digitale technieken en telecommunicatiemogelijkheden onderzocht en wordt gekeken naar onderwerpen als:

 • Veiligheid
 • Kosten en baten
 • Verantwoordelijkheidsverdeling
 • Samenwerking
 • Standaardisatie

De inzichten en lessen van dit driejarige project worden waar mogelijk direct in deze regio toegepast. Maar ze zijn ook belangrijk als nieuwe standaard en werkwijze – als Blueprint - voor andere gebieden en sectoren.

Over 5G-Blueprint project

Het 5G-Blueprint project is een uitbreiding van de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen. Binnen lopende programma’s rond intelligente verkeerslichten, Talking Traffic en Mobilidata, wordt al veel kennis en ervaring uitgewisseld. Ook het beheer en de doorontwikkeling van standaarden wordt gezamenlijk vormgegeven.

Deelnemende partijen

Deelnemende partijen zijn:

 • HAN Lectoraat Automotive Research
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (inclusief Rijkswaterstaat)
 • Martel Innovate
 • HZ University of Applied Sciences
 • Sentors
 • Economische Impuls Zeeland
 • Locatienet
 • Swarco Nederland
 • KPN
 • V-Tron
 • Sweco Nederland
 • Telenet
 • Imec
 • Be-Mobile
 • Vlaams Departement voor Mobiliteit en Openbare Werken (inclusief Agentschap Wegen en Verkeer)
 • Room40
 • Port of Antwerp
 • Nxtport
 • Eurofiber
 • Kloosterboer
 • More Work Less Carbon
 • RoboAuto
 • Seafar
 • Verbrugge International
 • Toyota Motor Europe
 • Transport Joosen
 • North Sea Port
 • Terberg Benschop

Bron: Europese Unie