Nieuwe leerstoel Paramedische Wetenschappen Radboud Universiteit

Philip van der Wees is met ingang van 1 juni 2018 benoemd tot hoogleraar Paramedische Wetenschappen aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. De focus van de leerstoel is 'Waardegedreven paramedische zorg in interdisciplinaire netwerken'.


De nieuwe leerstoel bouwt voort op de voorgaande en wordt ingericht vanuit een samenwerking van de afdelingen IQ healthcare, Revalidatie en Orthopedie van het Radboudumc en de HAN.

Kwaliteitsbevordering paramedische zorgverlening

Paramedische zorgverleners, waaronder fysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten, leveren een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van herstel en het leren omgaan met een ziekte of aandoening in het dagelijks leven.

Het onderzoek en onderwijs binnen de nieuwe leerstoel richt zich enerzijds op kwaliteitsbevordering en implementatie van paramedische zorg in het interdisciplinaire netwerk.

Anderzijds gaat het om het ontrafelen van werkingsmechanismen en evaluatie van nieuwe technologieën en behandelstrategieën van paramedische zorg.   

Expertise en kwaliteit voor onderwijs en onderzoek

De nieuwe leerstoel  is ingericht op basis van samenwerking van de afdelingen IQ healthcare, Revalidatie en Orthopedie van het Radboudumc en de HAN. Door expertise en kwaliteit draagt deze bij aan

De verbinding van onderzoek, onderwijs en het paramedische werkveld wordt hierdoor verder versterkt.

Bron: Radboud Universiteit