Bas Agricola promoveert op onderzoek Feedbackgesprekken

Feedbackconversatie is een specifieke vorm van student-docent interactie in het hoger onderwijs. Deze gespreksvorm kan studenten helpen bij het verkrijgen van essentiële kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de taak waaraan ze werken. Feedbackconversatie staat centraal in het promotieonderzoek van Bas Agricola, HAN-docent Voeding en Diëtetiek en onderwijskundig onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Hij is op 21 juni gepromoveerd op het proefschrift 'Who’s in Control? Finding Balance in Student-Teacher Interactions'.

twee studenten praten met docent

Praktijkonderzoek Voeding en Diëtetiek

In 5 empirische studies in de HAN-opleiding Voeding en Diëtetiek is de complexiteit van een grote hoeveelheid face-to-face feedback conversaties tussen docenten en studenten ontrafeld.

  • Hoe vonden deze student-docent interacties plaats?
  • Waarom interacteerden de betrokkenen zoals ze deden?

Daarnaast zijn docenten gestimuleerd om hun interacties anders vorm te geven.

Rollenspel en bachelor thesis

De 1e studie stond in het teken van het rollenspel met een simulatiepatiënt. Studenten oefenden hun diëtistische vaardigheden op een patiënt met een welvaartsziekte en pasten klinisch redeneren toe.

In de overige 4 studies ging het om de bachelor thesis. De diëtist heeft onderzoekend vermogen nodig om kennis uit onderzoek van anderen toe te passen en zelf onderzoek te doen.

Positieve impact mondelinge feedback

Bas Agricola: ''Uit de observaties blijkt dat student-docent interacties In feedback conversaties vooral gekenmerkt worden door een docent centrale aanpak met veel interventies en directe regulatie richting het leerproces van de student. Ook is aangetoond dat communiceren van mondelinge feedback een grote impact heeft op positieve feedback percepties van studenten.''

Rol studenten versterken

''We hebben empirisch bewijs kunnen leveren over de wijze waarop docenten de rol van studenten kunnen versterken tijdens feedback conversaties en hoe zij hun studenten kunnen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen op hun eigen leerproces'', stelt de promovendus. 

''Hopelijk inspireren onze studies docenten en onderzoekers om de balans te vinden in student-docent interacties. Want onze conclusie is dat zowel studenten als docenten de controle zouden moeten hebben''.

Over Bas Agricola

Bas Agricola studeerde Voeding en Diëtetiek aan de Haagse Hogeschool en werkte 8 jaar als diëtist in verschillende academisch medische centra. Sinds 2006 is hij docent aan de HAN en behaalde ook zijn master Onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht. Van 2013 tot 2019 werkte Bas aan zijn promotieonderzoek onder begeleiding van:

Promotores

  • prof. dr. Marieke van der Schaaf, Universitair Medisch Centrum Utrecht
  • prof. dr. Jan van Tartwijk, Universiteit Utrecht

Copromotor 

  • dr. Frans Prins, Universiteit Utrecht