4-sterrenkeurmerk Academie Built Environment geprolongeerd

Hobéon, het accrediterend orgaan van het keurmerk Duurzaam Hoger Onderwijs (DHO), heeft onlangs de Academie Built Environment bezocht. Onderzocht werd of het 4-sterrenkenmerk duurzame ontwikkeling kan worden geprolongeerd, of dat er misschien al een 5e ster aan het firmament schittert.

BE keurmerk 4 sterren Hobeon DHO RGB

Om met dit laatste maar te beginnen. De 5e ster zit er op dit moment nog niet in, al lonkt deze laatst haalbare ster al wel op diverse thema’s.

Online onderzoek

De visitatiecommissie van Hobéon voerde de hele dag online gesprekken met studenten, docenten, onderzoekers en ook met diverse functionarissen uit het werkveld. Het was een vol en gevarieerd programma, waarin vooral heel veel projecten met alle betrokkenen de revue konden passeren.

Bij de terugkoppeling bleek Hobéon erg tevreden en lovend over wat ze zagen en hoorden. Voor de komende jaren wordt het 4-sterrenkeurmerk DHO dan ook verlengd. “In de rapportage die binnenkort volgt, wordt nader ingegaan op wat ons nog scheidt van de 5e ster”, zegt Frank Spuij, Academiedirecteur Built Environment.

Tevreden

Frank Spuij is dik tevreden met het resultaat: “Wij zijn trots op het behoud van onze, nog steeds unieke, 4-sterrencertificering. Maar vooral op onze studenten, ons werkveld en natuurlijk op onszelf voor de goede gesprekken die met het panel zijn gevoerd.”