Afronding minor Lean / World Class Performance

HAN Lean Event 2022 - Op weg naar de digitale organisatie

  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Op 27 januari verwelkomen wij u graag bij het jaarlijkse HAN Lean Event. Rond de thema's Lean en Smart, Leren en veranderen en Kwaliteit van Arbeid, nemen wij u die middag mee in ons onderzoek, praktijkervaringen en verbeterprojecten van onze minor studenten.

Programma HAN Lean Event 2022

14.30 Opening Jannes Slomp
14.45 Studentpresentaties - ronde 1  
  1) Pillopak - Het proces is nooit te oud om te verbeteren Stefan  Raben en Kevin de Vries
  2) Royal Eijkelkamp - Voorraadwaarde versus servicegraad Thom van Dusschoten en Daan Fonkert
  3) Giesen Coffee Roasters - Introductie van flow voor een gestandaardiseerde, stabiele en verhoogde output van halffabricaten Niels Derksen en Ard Oudhuizen
15.10 Studentpresentaties - ronde 2  
  4) MCB Nederland B.V. - Stop het domino-effect Sander Kregel en Gwendolyn Sol
  5) Van Wijnen Deventer - Afvalvrij, iedereen blij! Femke Bosveld en Sophie Martens
  6) Ter Beke - Go with the Flow, of blijven we stilstaan? Bram Zweers en Bart de Klein
15.35 Introductie kernthema's  Jannes Slomp
15.45 Track 1 - Smart Factory Gerben Heideman en Gerlinde Oversluizen
  Track 2 - Leren en veranderen Cees Reezigt en Wilfred Knol
  Track 3 - Kwaliteit van arbeid Kristina Lauche en Menno Herkes
16.35  Wrap up en bekendmaking winnaar beste verbeterproject Mitchell van Roij en Stef Tiggeloven
16.45 Afsluiting en eind  

 

Thema 

Op weg naar de digitale organisatie

Dat digitale technologieën een grote impact hebben op organisaties is een bekend gegeven. Die impact zal nog veel groter worden. Tegelijkertijd stellen we vast dat we bij de toepassing van augmented reality, digital twinning, slimme robots en cobots nog aan het begin staan. Het grote werk moet nog beginnen!

Om de overgang naar digitale organisaties en smart factories, succesvol te kunnen doen moeten we een aantal zaken scherp op het netvlies hebben. We hebben er daarom voor gekozen om op het HAN Lean Event aandacht te besteden aan drie thema’s die in de digitale transformatie een belangrijke rol spelen:

Smart Factory
Welke rol speelt digital twinning in het verbeteren van bedrijfsprocessen en wat zijn voorwaarden voor de inbedding van digital twins in deze processen?

Leren en veranderen
Wat moeten we als digitale organisaties ontwikkelen aan nieuwe kennis en vaardigheden? En, hoe nemen we alle collega’s daarin mee?

Kwaliteit van de arbeid
Hoe verloopt de samenwerking tussen mensen aan de ene kant, en nieuwe technologieën aan de andere kant? En hoe bieden we mensen een prettige werkplek in die omgeving

Het 14e HAN Lean Event richt zich op deze 3 onderwerpen. We gebruiken het kader van waarde toevoegen en Lean om te onderzoeken hoe we nieuwe technologieën effectief kunnen inzetten en ermee omgaan.

Verbeterprojecten van onze studenten

Maar we starten uiteraard met de presentaties van de verbeterprojecten van onze studenten.

Plenair programma

Kies uw Lean thema, live én online!

Dit jaar geen centraal thema, maar drie tracks waaruit u een keuze kunt maken: 

Smart Factory
Leren en veranderen
Kwaliteit van arbeid

U bepaalt zelf rond welk thema u een track wilt bijwonen. Hierna is het woord aan onze studenten. U kunt 4 van 12 verbeterprojecten zien en beoordelen. Aan het eind van de middag wordt  het beste Lean verbeterproject van dit studiejaar bekend gemaakt. 

Thema 1
 

Smart Factory

In deze sessie gaat Gerben Heijdeman in op de rol die digital twinning speelt in het verbeteren van bedrijfsprocessen. Ook kijkt hij naar de voorwaarden voor de inbedding van digital twins in deze processen. 

Gerben Heideman

Gerben Heideman is als Director Global Operations bij Varex Imaging altijd bezig met de vraag 'Kan het simpeler en/of beter?'. Vanuit zijn WTB, post-HBO TBK opleiding en een zeer sterke affiniteit met IT/ digitalisering werkt hij aan de Smart Factory of the Future waarin hij Digital Twin(ning) als grote enabler ziet.

Thema 2
 

Leren en veranderen

Wat moeten we als digitale organisaties ontwikkelen aan nieuwe kennis en vaardigheden? En, hoe nemen we alle collega’s daarin mee?

Dr. Cees Reezigt - Innovaties succesvol maken

Alle technische en procesinnovaties moeten uiteindelijk door mensen tot een succes worden gemaakt. Dat geldt ook voor Lean/QRM en Smart Industry. Er is veel bekend over wat Lean/QRM is. Er is steeds meer bekend over wat Smart Industry inhoudt. Het is lastiger om Lean/QRM en Smart Industry technieken te implementeren.

In deze sessie zal Cees Reezigt dieper ingaan op het tot stand brengen van werkende organisatorische innovaties. Ook zal Cees uitleggen hoe dit helpt om de wendbaarheid van organisaties te vergroten. Cees richt zich daarbij op zowel de inhoud van de innovatie – het ontwerp – als op het benodigde veranderingsproces.

Thema 3
 

Kwaliteit van arbeid

Hoe verloopt de samenwerking tussen mensen aan de ene kant, en nieuwe technologieën aan de andere kant? En hoe bieden we mensen een prettige werkplek in die omgeving

Spreker

Prof. dr. Kristina Lauche - Hoofd Organisatie-ontwikkeling en -ontwerp aan de Radboud Universiteit

Leer van onze studenten
 

Verbeterprojecten van onze studenten

Onze studenten presenteren via Microsoft Teams verdeeld over twee dagen hun verbeterprojecten. Zo kunt u tot 8 presenties live bijwonen. Direct na de presentatie is er ruimte om vragen te stellen, waarna u de presentatie kunt beoordelen. De zes best beoordeelde projecten per dag, presenteren ook op het afsluitende HAN Lean Event op donderdag 27 januari. Die dag kiezen we gezamenlijk het beste Lean verbeterproject van het studiejaar 2021-2022. 

De studenten presenteren hun verbeterprojecten op dinsdag 25 en woendag 26 januari 2022 vanaf 15.30.

Bekijk al projectomschrijving en de videopitches en maak uw keuze:

Studentpresentaties dag 1 - dinsdag 25 januari 15.30 - 17.05 
Studentpresentaties dag 2 - woensdag 26 januari 15.30 - 17.05

 

Over het HAN Lean Event

Het HAN Lean Event is de afronding van onze HAN minor Lean / World Class Performance. De presentaties van de verbeterprojecten van de minor studenten staan centraal. We sluiten het event af met de verkiezing van het beste lean verbeterproject van deze minor. 

Terugblik vorige editie

Dit was het HAN Lean Event in 2019

Focus van de HAN
 

Smart Region

Ons leven en werk digitaliseert. Met de focus Smart Region werken we aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties. Zodat we optimaal van nieuwe technologie profiteren. We, dat zijn docenten, onderzoekers, studenten en professionals in de praktijk. Samen maken we regio's slim.

en mens geven elkaar een hand