Naar een visueel vonnis Van lange stukken 'droge tekst' naar pakkende vormgeving?

508496 Amber geef een voorlichting bij het gerechtshof

Terugkoppeling onderzoeksproject 'naar een visueel vonnis' aan het gerechtshof

Op maandag 6 februari hebben projectpartners Amber Oomen (senior-onderzoeker Academie Rechten) en Majella Vriend (stafjurist gerechtshof Arnhem-Leeuwarden) een presentatie gegeven aan de afdeling familierecht van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. In deze presentatie vertelden zij welke praktijkkennis ze hebben opgedaan tijdens  hun nog lopende onderzoeksproject genaamd ‘Naar een visueel vonnis’. In dit project zoeken zij samen met projectpartner en sociaal ontwerper Rens de Graaf uit of een uitspraak significant begrijpelijker kan worden gemaakt met visuele vormgeving. 

Visuele vormgeving

Uitspraken vinden steeds vaker hun weg naar het nieuws. Hierdoor is een bredere groep mensen geïnteresseerd in uitspraken, maar voor lang niet al die mensen zijn uitspraken goed te begrijpen. Rechterlijke uitspraken zijn vaak lange stukken ‘droge’ tekst. Gelukkig wordt er in de rechtspraak al meer aandacht besteed aan het schrijven in klare taal. Op het gebied van visuele vormgeving valt er echter nog een hoop te winnen volgens de projectpartners. Daarom heeft Rens de Graaf een visueel ontwerp van een originele rechterlijke uitspraak gemaakt, waarbij Amber Oomen en Vriend zich hebben gebogen over het aanpassen van de tekst. De praktijkkennis die zij daarbij hebben opgedaan, hebben zij vervolgens gedeeld tijdens de presentatie aan het gerechtshof.

508496 Amber geef een voorlichting bij het gerechtshof
Amber Oomen geeft een presentatie over het onderzoeksproject 'naar een visueel vonnis'

Klare taal

De afdeling familierecht van het gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden heeft al grote stappen gezet in het verduidelijken van uitspraken door het schrijven in klare taal. Eerder won dat gerechtshof met de Bandidos-uitspraak nog de Klaretaalbokaal: de prijs voor de meest begrijpelijk geschreven uitspraak. De presentatie werd dan ook positief ontvangen en men wacht met interesse de resultaten van het onderzoeksproject af.

Hoe nu verder?

Het onderzoek zit inmiddels in de eindfase. De komende maand gaat Amber Oomen de resultaten van haar vragenlijstonderzoek, afgenomen onder 300 respondenten, analyseren. Dan zal blijken of het visuele ontwerp significant begrijpelijker is dan de uitspraak zonder visuele vormgeving. De resultaten zullen via een openbaar te raadplegen artikel in een juridisch vaktijdschrift worden gedeeld binnen de juridische wereld.