In de beleving leer je meer

Jeroen de Graauw is docent bij het Graafschap College. Deze maand is hij gecertificeerd als procesbegeleider van een iXperium designteam. Jeroen werkte afgelopen jaar daarbij aan de vraag: in welke mate kan belevingsgericht leren met inzet van nieuwe technologie positief bijdragen aan de motivatie van studenten en het leerrendement?


Procesbegeleider iXperium designteam

Jeroen de Graauw is docent bij het Graafschap College. Deze maand is hij gecertificeerd als procesbegeleider van een iXperium designteam. Jeroen werkte afgelopen jaar in een iXperium designteam aan de vraag in welke mate belevingsgericht leren met inzet van nieuwe technologie positief kan bijdragen aan de motivatie van studenten en het leerrendement. Nieuwe technologie├źn, zoals bedrijfssimulaties, serious gaming of andere interactieve lesvormen, kunnen studenten in staat stellen om in relatief korte tijd in een veilige omgeving werkervaringen op te doen die de basis vormen voor een interactief leerproces in de klas.

Veilig leren in virtuele leeromgeving

Samen met zijn iXperium designteam ontwikkelde Jeroen een virtuele leeromgeving waarin studenten op een veilige manier kunnen leren en zelf kunnen ervaren wat het effect van hun handelen is.

Luister de nieuwe iXpod waarin Jeroen vertelt over het iXperium designteam en de professionalisering procebegeleider van een iXperium designteam.