Project iXpact Het belang van een professionaliseringstraject

238c8990-0cf3-11ee-831c-02565807075b studenten groep werkoverleg

Om mensen uit het onderwijs te laten ontdekken hoe ze gepersonaliseerd leren met ict kunnen inbedden in de onderwijsorganisatie, heeft iXpact professionaliseringstrajecten ontwikkeld. Mensen uit het onderwijs gaan in dit traject evidence informed op ontdekking.

Er zijn professionaliseringstrajecten voor verbinders, leidinggevenden, procesbegeleiders en onderzoekers. Beleidsmedewerker van Yuverta, Angela Graat, is verantwoordelijk voor het aandachtsveld ‘onderwijs en ict’ en volgt het traject voor verbinders. De verbinder helpt de onderwijsorganisatie om de driehoek onderwijspraktijk, beleid en onderzoek in balans te brengen. Samen werken ze tijdens het professionaliseringstraject aan competenties om onderwijsteams te stimuleren om kennis met elkaar te delen en een reflectieve dialoog te voeren. 

De rol van Verbinder

“In het hbo en op universiteiten is onderzoek een vanzelfsprekend onderdeel. Binnen bijvoorbeeld het mbo over het algemeen minder. Daar liggen kansen. Daarom maak ik me er graag hard voor om onderzoek ook in dat onderwijs in te bedden.”
Voor Angela is het juist nú het moment om zich als verbinder aan te melden bij het professionaliseringtraject van iXpact. “We zitten midden in een fusie waarbij we van 3 instellingen (Wellantcollege, CITAVERDE College en Helicon Opleidingen) naar 1 (Yuverta) zijn gegaan, dus de verbindersrol past daar goed in.”

Kaders bij elkaar brengen

Angela schetst: “Een verbinder kijkt vanuit verschillende perspectieven naar een gezamenlijke oplossing. Het is de taak van de verbinder om de kaders bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat iedereen z’n eigen inbreng daarin kan geven om tot een gezamenlijke oplossing te komen. De verbinder is niet sturend, maar zorgt voor een gelijkwaardig gesprek waarbij ieder open staat voor andere inzichten dan die van zichzelf om te komen tot een gezamenlijke oplossing.”

Waardevol netwerk

“Ik heb pas één bijeenkomst gehad, maar ik kijk uit naar het vervolg. Ik hoop dat ik handvatten krijg om onderzoek naar de docenten te krijgen. Mbo-docenten zijn vaak praktijkmensen met minder aandacht voor onderzoek. Hier zou meer aandacht voor moeten zijn.”
Ook de andere deelnemers uit het professionaliseringstraject zorgen in de ogen van Angela voor een waardevol netwerk. “Van en met elkaar leren. Ieder heeft z’n eigen uitdagingen en het is mooi om te zien hoe anderen bepaalde onderwerpen naar hún organisatie doorvertalen.”

Inspiratie en nieuwe ideeën

Angela is altijd bezig met nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Om te kunnen innoveren heeft ze vanuit onderzoeken inmiddels al heel wat kennis opgebouwd. Veel van wat ze nu hoort tijdens het professionaliseringtraject is bij haar al eens voorbij gekomen. “In die zin kan ik veel brengen, maar ik hoop natuurlijk ook te halen in de volgende bijeenkomsten. Het professionaliseringstraject geeft in elk geval inspiratie en nieuwe ideeën om te vertalen naar onze instelling.”

Hoe nu verder?

Yuverta zit onder andere met de HAN in de Gelderse Professionaliseringsagenda waarin samengewerkt wordt aan het thema leren en lesgeven met ict. Vanuit dat netwerk hebben we al veel contact met onderzoek en onderzoekers. Ook dat netwerk helpt om aandacht te besteden aan leren met ict. We willen met Yuverta in de toekomst meer mensen opleiden als verbinder, maar nu even niet. De meeste aandacht gaat nu naar de fusie. Dan heb je ook beter zicht op wie waar zit”.

Evidence based

“We werken zoveel mogelijk evidence based om de juiste keuzes te maken om goed onderwijs te verzorgen. Met designteams ondersteunen en faciliteren we de docenten om op deze manier te werken. Een van de manieren om onderzoek dichter bij de docent te brengen,” besluit Angela.