4 november 2019 Unexpected SEE: bezoekers van overvol café brainstormen over innovatielab

Afbeelding-SEECE-2021

Één ding is zeker: er komt een innovatielab op het Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. Een hybride leeromgeving waar onderwijs, onderzoek en werkveld samenkomen om te werken aan de duurzame wereld van morgen. Maar hoe moet dat innovatielab er eigenlijk uitzien?

Daar werd druk over nagedacht tijdens het SEE-café, 4 oktober op HAN unexpected x innovatie.

Aan het begin van de bijeenkomst onderstreept Christien Lokman, programmamanager Sustainable Energy & Environment (SEE) bij de HAN, het belang van het Innovatielab. 'Maatschappelijke opgaves worden steeds complexer, innovaties gaan heel snel', trapt Lokman af. 'Je moet veel dichter op het werkveld zitten. Samenwerken in de driehoek van onderwijs, onderzoek en werkveld is het onderwijs van de toekomst. En er is een fysieke plek nodig waar dat kan.'

Samenwerken in de driehoek gebeurt nu al, laat Lokman weten. 'We hebben al hybride leerplekken op het IPKW op gebied van duurzame mobiliteit en de energietransitie in de gebouwde omgeving, maar die willen we uitbreiden. Op het IPKW is een mooie grote hal beschikbaar die we tot innovatielab kunnen verbouwen. Dat lab kun je bijvoorbeeld vergelijken met de RDM-campus in Rotterdam of de Duurzaamheidsfabriek in Dordrecht: een plek waar wordt samengewerkt aan de toekomst en waar de energietransitie zichtbaar wordt. Zo’n lab zal uiteindelijk impact hebben op de hele regio.

VOORPROEFJE

In het innovatielab gaan partijen op het gebied van energietransitie, nieuwe mobiliteit en circulaire economie met elkaar aan de slag. Die kunnen van elkaar leren, innoveren en beter opgeleide professionals afleveren voor een wereld die steeds meer opschuift richting duurzaamheid. Het SEE-café blijkt daar een mooi voorproefje van: elke tafel is per thema ingedeeld, zodat bedrijven, studenten, onderzoekers en docenten met elkaar kunnen brainstormen over de mogelijke invulling van het toekomstige lab.

Maar tijd voor rustig discussiëren is er niet: in zogenaamde ‘pressure cooker’- rondes van een paar minuten buigen de thematafels Circulaire Economie, Nieuwe Mobiliteit en Energietransitie zich over verschillende vragen. Bijvoorbeeld: Hoe zou het Innovatielab er over vijf jaar uitzien? Na een paar minuten schrijven barstten de ideeën van alle kanten in de hele zaal los. 'Het moet open, ruimtelijk en transparant zijn,' bedacht de één. 'Het moet een netwerkomgeving worden waar wordt ontworpen, getest en altijd met elkaar kan worden overlegd', vindt de ander.

Maar het innovatielab kan nog veel meer zijn dan dat, zo klinkt het vanaf de Energietransitie-tafel. Er zouden verschillende werkplaatsen kunnen zitten, maar ook allerlei bedrijven die met hun eigen technologieën bezig zijn. In het innovatielab zou plaats kunnen zijn voor studentenbelangengroepen, maar ook voor ontmoetingsplekken. En waarom zou je geen gebruik kunnen maken van scholing on demand? Over één ding blijken de meesten het al snel eens: alle verschillende partijen moeten elkaar in het lab straks makkelijk kunnen vinden.

SPEELPLEIN VAN KENNIS

Op de vraag: ‘Wat mag er vooral niet ontbreken op het innovatielab?” ontstaat aan de Nieuwe Mobiliteit-tafel het idee om ook de deuren open te zetten voor mbo- en wo-studenten. En oppert een ander weer om de mogelijkheid te bieden om start-ups op te zetten binnen het lab. En hoezo zou het eigenlijk geen plek zijn waar je allerlei inspirerende evenementen zou kunnen houden? 'Je kunt allerlei dingen bedenken om het levendig te houden en te inspireren. Activiteiten waarbij teams bijvoorbeeld aan elkaar kunnen presenteren wat ze allemaal gedaan hebben',  bedenkt de een. 'Ja, of zelfs een soort TED-talks!' vult de ander enthousiast aan. 

Na nog een aantal rondes wordt vooral één ding duidelijk: het innovatielab zou een speelplein van kennis moeten worden. Een plek waar iedereen elkaar kan vinden, waar kennis uitgewisseld kan worden en waar samen over oplossingen kan worden nagedacht. Maar ook een plek waar iedereen op verschillende manieren wordt gestimuleerd te leren van elkaars expertise. 'Je moet elkaar meenemen in innovatie en elkaar inspireren', zo vat een aanwezige van de Nieuwe Mobiliteit-tafel het samen.

Na afloop van de zaalronde mag elke tafel hun beste idee voor het innovatielab delen met de rest. De ene tafel oppert een zogenaamde ‘whiteboard-muur’ om vrijelijk ideeën op kwijt te kunnen. De ander bedenkt dat oudere studenten jongerejaars mee moeten kunnen nemen binnen hun project. Verschillende plannen, maar de gemene deler van de mogelijke invulling van het lab bleek vergelijkbaar met hoe het aan de Nieuwe Mobiliteit-tafel al klonk. Namelijk dat het innovatielab een plek moet worden waar kennisuitwisseling, innovatie en inspiratie vooropstaan. En daar is, na afloop van de bijeenkomst, nog eens uitgebreid en rustig over na gediscussieerd. Zónder pressure.