9 oktoberr 2018 Staatssecretaris Mona Keijzer neemt plannen ‘De Uitdaging’ in ontvangst

Afbeelding-SEECE-2021

Onder meer Tijs Breukink (lid van het college van bestuur van de HAN) overhandigde 4 oktober De Uitdaging aan staatssecretaris Mona Keijzer, tijdens de Werkconferentie Topsector Energie in Rotterdam. Het betreft een set plannen die zorgt voor meer goedopgeleide vakmensen.

Deze mensen zijn essentieel om de energietransitie in goede banen te leiden. De plannen werden aangeboden door: 

Paul van Maanen (ROC Midden-Nederland), Marsha Wagner (Human Capital Agenda – Topsector Energie), Joan Remmerswaal (Van Dorp Installaties), staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer, Paulien Herder (Topsector Energie, TU Delft), Tijs Breukink (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen), Judith Koole (Stedin) en Manon Janssen (boegbeeld Topsector Energie).

Breukink vertegenwoordigde het hoger beroepsonderwijs en maakte onderdeel uit van een flinke delegatie. De Uitdaging werd in het leven geroepen door tientallen bedrijven, ROC’s, AOC’s en hogescholen. De inzet: verhogen van de instroom, verbetering van op-, om- en bijscholing, verhoging van arbeidsproductiviteit, vernieuwing in onderwijsprocessen, vernieuwing in bedrijfsprocessen en slimme investeringen in onderzoek.

KNAPPE KOPPEN EN GOUDEN HANDEN

‘Wij hebben u nu hard nodig’, gaf staatssecretaris Mona Keijzer de aanwezigen mee, nadat zij ‘De Uitdaging’ in ontvangst nam. ‘De klimaatopgave vraagt om alle knappe koppen en gouden handen. Dat vraagt om een manier van werken waarbij in de praktijk het bedrijfsleven en de hele onderwijsketen samenkomt, van het mbo tot aan het wetenschappelijk onderwijs’.

Met De Uitdaging zetten betrokken partijen in op nauwe samenwerking, kennisuitwisseling en -ontwikkeling. De plannen moeten een boost geven aan de instroom van vakmensen, de vernieuwing van het onderwijsaanbod en slimme, efficiënte en duurzame samenwerking tussen bedrijven, onderwijsinstellingen en overheid. Op deze manier kunnen de klimaatdoelen steeds slimmer, sneller en goedkoper gerealiseerd worden.

BUITEN GEBAANDE PADEN

‘Wij gaan onze klimaatdoelen alleen voor elkaar krijgen als we het samen doen, ieder voor zich gaat het niet lukken’, betoogt Marsha Wagner, programmadirecteur van de Human Capital Agenda van de Topsector Energie. ‘Met lef moeten we oplossingen buiten de gebaande paden durven zoeken!’

In de geest van ‘de Uitdaging’ wordt nu al ingezet op goed opgeleide vakmensen. Zo startten in september elf studenten, die net hun havodiploma hebben gehaald, met een unieke opleiding bij Alliander en de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN): Operational Network Trainee. In twee jaar worden ze opgeleid voor een technische functie op hbo-niveau en behalen ze een erkend diploma.

GRIJP DE UITDAGING AAN!

Om de impact van de plannen te vergroten blijft De Uitdaging bedrijven, onderwijsinstellingen en gemeenten in alle regio’s uitnodigen zich aan dit initiatief te verbinden.

Leer de plannen en partners van ‘de Uitdaging’ verder kennen op de website.