9 september 2019 Ingrid Thijssen benadrukt tekort aan energietechnici tijdens opening studiejaar

Afbeelding-SEECE-2021

De CEO van netwerkbedrijf Alliander, Ingrid Thijssen, droeg donderdag 29 augustus bij aan de opening van het studiejaar. Tijdens haar speech op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) maakte ze duidelijk dat er veel meer energietechnici nodig zijn.

‘Technologie en geld zijn niet het probleem van de energietransitie.’

Thijssen maakt vroeg in haar speech duidelijk waarom de energietransitie de volle aandacht verdient. Ze benadrukt de urgentie van het thema met een passage over klimaatproblematiek: ‘De generaties van de toekomst, en dat is relevant voor een onderwijsinstelling als de HAN, vinden dat er te weinig gebeurt om de klimaatverandering tegen te gaan. En ze hebben gelijk.’

De bestuurder staat dicht bij deze problematiek en de oplossingen hiervoor. Ze is ten slotte CEO van netwerkbedrijf Alliander, dat een actieve rol speelt in de transitie naar duurzame energie en een founding-partner van SEECE is. Ze nam ook deel aan de overleggen over het klimaatakkoord. Ze zat aan de tafel arbeidsmarkt en scholing. Aan deze tafel waren ook de hogescholen vertegenwoordigd, in de persoon van SEECE-programmamanager Tinus Hammink. Vanuit haar positie heeft Thijssen een concrete visie op de knelpunten in de energietransitie. ‘Het zijn niet de ministers, de bestuurders of de klimaatwetenschappers, maar de technici, de engineers en de monteurs die het meest cruciaal zijn voor het slagen van de energietransitie.’

TEKORT AAN ENERGIETECHNICI

Er zijn veel meer technici nodig om de energietransitie in goede banen te leiden. Het is tijd voor ‘rigoureuze maatregelen’, aldus Thijssen. Ze doet een aantal voorstellen, die de capaciteit van het onderwijs en het aantal techniekstudenten kunnen vergroten. Zo zouden kennisinstellingen een aantal diploma-eisen los kunnen laten om drop-outs te voorkomen, en kunnen jongeren beter gemotiveerd worden voor een technische studie.

Thijssen legt niet alleen de bal bij het onderwijs neer. Ook bedrijven spelen een grote rol in het opleiden van energietechnici. Deze kunnen actief bijdragen aan de ontwikkeling van studenten. Bijvoorbeeld door jongeren, die een deeltijdstudie doen, in dienst te nemen. Alliander geeft zelf het goede voorbeeld door in SEECE-verband, samen met onderwijsgroep Quadraam, het Operational Network Program (ONP) te ontwikkelen.

Het ONP is een programma voor havisten en mbo’ers die niet vier jaar een voltijdstudie willen doen voordat ze aan het werk gaan. Deelnemende studenten gaan direct aan de slag bij Alliander, waar ze kennismaken met de praktijk en werkervaring opdoen. Ze krijgen twee dagen per week lessen op de HAN en huiswerkbegeleiding. In de eerste maanden krijgen ze een vakopleiding, zoals monteurs die krijgen, zodat ze hun rol als ingenieur beter kunnen vervullen. In twee jaar tijd worden de studenten klaargestoomd voor een technische functie op hbo-niveau en behalen ze een erkend associate degree-diploma in de elektrotechniek.