5 april 2018 HP Launch: een antwoord op de gaskraan die dichtgaat

Afbeelding-SEECE-2021

De komende 2 jaar gaat het Lectoraat Meet- en Regeltechniek zich samen met 5 andere kennisinstituten en marktpartijen in het project HP-Launch inzetten om gezamenlijk een prototype te ontwikkelen van een duurzame warmtepomp die kan worden toegepast in bestaande woningen.

De projectresultaten worden daarna beschikbaar gesteld aan de Nederlandse warmtepompindustrie, die het product kan doorontwikkelen tot een betaalbaar serieproduct. Het doel van het project High Performance Little Air Unit Natural Charge Heatpump (HP-Launch) is het ontwikkelen van een warmtepomp met een:

  • Betere efficiency dan de huidige systemen
  • Aantrekkelijke kostprijs
  • Goede inpassingsmogelijkheid in Nederlandse woningen

VERSTERKEN CONCURRENTIEPOSITIE WARMTEPOMPINDUSTRIE

Binnen 2 jaar moet een prototype zijn ontwikkeld. De resultaten van het project worden gedeeld met de Nederlandse warmtepompindustrie, die dit eenvoudig en snel kan doorontwikkelen tot een serieproduct.

De projectpartners hebben de intentie om de sector na HP-Launch verder te ondersteunen om de ontwikkelde kennis naar de markt te brengen. HP-Launch moet ook de concurrentiepositie van de Nederlandse warmtepompfabrikanten versterken.

ACHTERGROND

In 2050 moeten alle bestaande woningen de overgang hebben gemaakt van verwarming met aardgas naar elektrisch. Dit kan bijvoorbeeld met een lucht-water warmtepomp. Het project HP-Launch pakt 3 obstakels voor de grootschalige toepassing van warmtepompen aan:

Terugverdientijd
HP-Launch verbetert het rendement door het technisch ontwerp en de aansturing van de warmtepomp goed aan te laten sluiten bij de behoefte van een Nederlandse woning. De kosten worden laag gehouden door een efficiënt ontwerp.

Plaatsen in of bij de woning
HP-Launch streeft naar compacte afmetingen en een aangepaste vormgeving waardoor beter wordt ingespeeld op de gemiddelde Nederlandse woning, met beperkte ruimte voor installaties.

Gebruik synthetische koudemiddelen die bijdragen aan broeikaseffect
HP-Launch maakt gebruik van het natuurlijke koudemiddel propaan. Door een revolutionair kleine koudemiddelinhoud worden de risico’s van propaan met betrekking tot brandbaarheid ondervangen.

Elementen uit deze ontwikkeling kunnen ook worden gebruikt in alternatieve systemen, zoals warmtepompen met bodembron- of koelinstallaties.

PARTNERS IN HP-LAUNCH

De projectpartners in HP-Launch zijn kennisinstituten en marktpartijen. Zij vormen samen een uitgebalanceerd team, dat vanuit ieders eigen expertise waardevolle kennis en informatie aan het onderzoek toevoegt. De partners zijn:

  • Lectoraat Meet- en Regeltechniek van de HAN (Coördinatie, regeltechniek en modellering)
  • Business Development Holland (Aansluiting bij de markt)
  • De Haagse Hogeschool (Regeltechniek en modellering)
  • MMID (Bewaken van de produceerbaarheid)
  • Re/genT Helmond (Koudetechniek en testen)
  • TransferWorks (Warmtewisselaars)

Het project HP-Launch wordt mede-ondersteund door de Topsector Energie.