Uitgangspunten Netwerk DAC toegepast Afstudeertraject Logistics Management vernieuwd

In het afgelopen jaar heeft de HAN-opleiding Logistics Management haar afstudeertraject hervormd. Hierbij zijn de uitgangspunten van het Netwerk DAC toegepast. Deze nieuwe opzet is samen met het lectoraat Logistiek en Allianties en afgevaardigden van de studentenraad tot stand gekomen.

Afstuderen nieuwe stijl

Het afstuderen ‘oude stijl’ was gericht op het schrijven van een adviesrapport met accent op het onderzoek. Het wetenschappelijke karakter van dergelijke opdrachten past niet goed bij het praktijkgerichte onderzoek op hbo-niveau. Daarnaast merken de studenten en de docenten dat de afstudeerprojecten steeds minder aansluiten de behoefte vanuit het werkveld. De praktijk vraagt naar praktische beroepsproducten. Daarom is het afstudeertraject herzien. Afstudeeropdrachten (AOD) ‘nieuwe stijl’ geven het bedrijf, de student en de opleiding meer flexibiliteit in het definiëren van de eindproducten, de delivarables, van de AOD. Eén zo’n deliverable is altijd een onderbouwend verslag voor de opleiding waarin het onderzoeksproces is vastgelegd. De overige deliverables kunnen beroepsproducten zoals een dashboard, een tool of een procesoptimalisatie zijn. Het opleveren van een onderzoeksrapport blijft mogelijk. Dit is bijvoorbeeld voor studenten die willen doorstromen naar het wo van waarde.

Solution Focus

Een nieuwe component in het afstuderen zijn terugkomdagen. Deze worden tweewekelijks georganiseerd. De AOD-terugkomdagen starten met inspiratiesessies over voor de afstudeerders relevante thema’s. Hiervoor worden inspirerende sprekers uitgenodigd. De tweede helft van de ochtend staat in het teken van ‘Solution Focus’. Solution Focus is een coachingsmethode die gericht is op het begeleiden van mensen vanuit hun sterktes en kracht. De nadruk ligt op begeleiding richting persoonlijke doelen in plaats van het uitdiepen van het probleem. Omdat de trainers die hiervoor worden ingezet veelal docenten zijn die voorheen minder bij het afstuderen betrokken waren, wordt afstuderen nog meer een aangelegenheid van het hele docententeam.

Lessen van Netwerk DAC

Het inzetten van de terugkomdagen is onder andere voortgekomen uit de ervaringen van het lectoraat met het ontwikkeltraject TIP en het Netwerk DAC. Door studenten tijdens hun afstuderen samen te brengen, leren ze met en van elkaar en voelen ze zich minder eenzaam in het afstudeerproces. Net als bij TIP het Netwerk DAC vinden terugkomdagen plaats op een inspirerende locatie, een niet-schoolse omgeving. De ervaring leert dat dit een meer professionele sfeer en houding oproept. De Solution-Focus-bijeenkomsten worden als positief ervaren. ‘En dat gunnen we alle afstudeerders’, zo is de gedachte.

Proef

In het huidige halfjaar draait een proefproject met 20 afstudeerders. Op 1 september heeft de aftrap met de bedrijfsbegeleiders plaatsgevonden. Naast studenten en docenten zijn ook zij enthousiast over de nieuwe opzet. Er staat een mooi programma klaar voor de komende weken en zowel de opleiding als het lectoraat kijkt uit naar de evaluatie.