13 mei 2020 Venema E-mobility betrekt HAN-studenten bij ontwikkeling laadtechnologie

Afbeelding-SEECE-2021

Venema E-mobility, een Arnhems bedrijf dat zich richt op energiemanagementoplossingen, trekt de banden met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen aan. Momenteel werkt Venema E-mobility met techniekstudenten aan een slim laadpunt met opslagcapaciteit voor elektrische voertuigen.

Een noodstroomvoorziening bij snelwegen, een energieneutrale generator op bouwplaatsen, een batterij voor een vliegersysteem dat windenergie opwekt. Het Arnhemse Venema Technisch Bedrijf B.V. werkt sinds 2003 samen met overheden, kennisinstellingen en ondernemingen aan energieprojecten. ‘Het bedrijf heeft zijn sporen verdiend in innovatieve energiemanagementoplossingen’, vertelt Henri Overbeek, business developer bij Venema E-mobility.

Venema Technisch Bedrijf heeft sinds twee jaar een e-mobility-tak die gespecialiseerd is in gelijkstroomladers. Technologie die méér functies heeft dan alleen het laden van elektrische voertuigen; deze speelt ook een cruciale rol in de werking van elektriciteitsnetten. ‘Wil je een stap maken met dc-laden, dan moet je een laadpaal niet meer als laadpaal beschouwen, maar als een e-mobility hub.’

FLEXIBILITEIT ENERGIEVOORZIENING

Zo’n hub komt onder andere terug in het project Blauflex, dat de flexibiliteit van het energienet in oudere woonwijken verbetert. Het doel is om het aanbod van energie en de vraag naar energie beter op elkaar af te stemmen. ‘We wekken zonne-energie in de middag op en hebben het in de avond nodig. Hoe maken we het energienet zo slim dat we dat op een betaalbare manier voor elkaar krijgen?’

In het Blauflex-project worden verschillende onderdelen van een lokaal energiesysteem aan elkaar gekoppeld, zodat deze met elkaar kunnen samenwerken. Denk bijvoorbeeld aan een warmtepomp die elektriciteit gebruikt, zonnecellen die elektriciteit opwekken en een thuisbatterij die energie opslaat. En natuurlijk de elektrische auto die op de oprit staat, een apparaat dat zowel energie gebruikt als opslaat.

DEELPROJECT SLIM LADEN

Die auto en de bijbehorende laadapparatuur kunnen een belangrijke rol spelen in het stabiliseren van energienetten. Dit element wordt behandeld in het deelproject CASIO, wat staat voor chargepoint and storage in one. In dit project wordt een laadoplossing met energieopslag ontwikkeld. En dat is niet alles, vertelt Overbeek. ‘We kunnen energie vanuit de zonnepanelen rechtstreeks via een DC-Bus in de auto krijgen.’

De technologie die in het CASIO-project wordt gebruikt, is ontstaan op de Technische Universiteit in Delft, vertelt Overbeek. Dat het nu in Arnhem wordt uitgewerkt, is logische ontwikkeling vindt de business developer. ‘In Arnhem zitten veel bedrijven die zich richten op laadtechnologie. Én we hebben hier een hogeschool die op dit vlak veel kan betekenen.’

SAMENWERKING MET DE HAN

Venema E-mobility werkt samen met de HAN aan het CASIO-project. Het bedrijf kwam in contact met het Lectoraat Meet- en Regeltechniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), een onderzoeksgroep die veel ervaring heeft op het gebied van energiebalansvraagstukken. Via het lectoraat raakte een aantal techniekstudenten betrokken bij CASIO, die – als onderdeel van hun reguliere curriculum – aan het project werken.

Een van die studenten is Jop van Blokland, die momenteel in het tweede jaar van zijn studie Werktuigbouwkunde zit. Hij houdt zich bezig met de behuizing van het laadpunt en een aantal bijbehorende onderdelen. ‘De behuizing is niet alleen het omhulsel van het systeem, maar bijvoorbeeld ook het klimaatsysteem’, legt Overbeek uit.

WAARDEVOLLE JONGEREN

Een andere HAN-student die aan het project werkt is Yousuf Ali, hij volgt de Engelstalige opleiding Elektrotechniek met de differentiatie Industrial and Power Systems (IPS). ‘Hij heeft zich beziggehouden met de vraag: welke batterijsystemen zijn er allemaal en welke passen het beste binnen dit project?’

Het is goed dat jongeren met dit soort vraagstukken aan de slag gaan, meent Overbeek. ‘Die denken buiten de kaders. Als je onderzoekt welke batterij je gaat gebruiken, is het mooi als je iemand hebt die er niet megaveel verstand van heeft. Studenten onderzoeken alle opties die er zijn. Als je iemand neemt die veel ervaring heeft met batterijen, dan pakt hij of zij het systeem waarbij die zich het meest prettig voelde de afgelopen vijftien jaar.’

STRUCTURELE SAMENWERKING

Venema E-mobility werkt aan een structurele band met de HAN. Samenwerking met kennisinstellingen zorgt dat de informatie waar een bedrijf mee werkt up-to-date blijft, vertelt Overbeek. Én het is een manier om technisch talent warm te maken voor een eventueel dienstverband bij het bedrijf, wanneer de studenten hun diploma hebben behaald.

In de toekomst wil Venema E-mobility bij projectaanvragen meer rekening houden met de samenwerking met onderwijsinstellingen, zoals de HAN. ‘In dit project zie je dat onderwijsinstellingen niet geïntegreerd zijn. Bij volgende projecten willen we dat wel gaan doen. Dan krijgt onderwijs in dit type projecten een prominente rol. Daar gaan wij stappen in maken.’

TEST IN WOONWIJK

Totdat verdere integratie van het onderwijs heeft plaatsgevonden, zijn de ogen nog even gericht op CASIO. Dat project kan zich vanaf juli bewijzen. Dan wordt het systeem getest in een jaren-30-woonwijk in Nederland. ‘Een aantal woningen wordt uitgerust met het CASIO-systeem en andere woningen worden uitgerust met een thuisbatterij. Die systemen zijn met GSM verbonden, zodat we ze in Arnhem kunnen uitlezen.’