25 mei 2020 Technisch Weekblad schrijft over samenhang arbeidsmarkt en energie-innovaties

Afbeelding-SEECE-2021

Wat is de sleutel voor een duurzaam en betrouwbaar elektriciteitsnet? Ballard Asare-Bediako, hoofddocent en onderzoeker bij het lectoraat Meet- en Regeltechniek op de HAN, geeft antwoord op deze vraag in het Technisch Weekblad van 22 mei.

In het Technisch Weekblad-interview gaat de onderzoeker in op een belangrijk aspect van de energietransitie: de vraag naar en het aanbod van elektriciteit. Het afstemmen van die twee is een uitdaging met een energievoorziening die leunt op decentrale opwekking van bijvoorbeeld wind- en zonne-energie.

Een ander issue dat hij aansnijdt is de hoeveelheid elektriciteit die in de nabije toekomst nodig is. ‘Door toenemende elektrificatie in de industrie en huishoudens, gecombineerd met decentrale energieopwekking via zonne- en windenergie, hebben we een verzwaring van het elektriciteitsnet nodig. Maar die verzwaring loopt niet in de pas met toenemend gebruik’, aldus Asare-Bediako.

OPLOSSEN VRAAGSTUKKEN

Bovenstaande vraagstukken zijn niet onoverkomelijk. Energie-innovaties kunnen ervoor zorgen dat elektriciteit beschikbaar is op momenten en locaties waarop men die nodig heeft. ‘De sleuteltechnologie voor een betrouwbaar elektriciteitsnet is het slim aansturen en integreren van verschillende manieren van energieopslag.’

Zorgen dat innovaties daadwerkelijk ontstaan én geïmplementeerd worden is wellicht de grootste uitdaging. Die uitdaging heeft niet zozeer te maken met technologie, maar met de arbeidsmarkt. ‘We zien veel mensen met kennis en ervaring op het gebied van de elektriciteitssector met pensioen gaan, en de instroom in technische opleidingen voor deze sector loopt terug.’

SAMENWERKING

Technologie moet niet alleen gericht zijn op het managen van energiestromen, ook op efficiënter werken. En samenwerken speelt een belangrijke rol in het oplossen van het arbeidsmarktvraagstuk. ‘Kennisinstellingen als de HAN en netbeheerders moeten specialisten op het gebied van AI, ICT en automatisering in een vroeg stadium van hun opleiding aanspreken om projecten of stages bij hen te draaien.’

Bijdragen aan een duurzame, betrouwbare én betaalbare elektriciteitsvoorziening is de kerntaak van het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise (SEECE). Het lectoraat Meet- en Regeltechniek, de onderzoeksgroep waar Asare-Bediako onderdeel van is, is partner van SEECE en levert een waardevolle bijdrage aan haar missie.