13 januari 2020 Studenten werken aan inspectierobot TenneT: ‘Het mes snijdt aan twee kanten’

Afbeelding-SEECE-2021

Een student van de HAN University of Applied Sciences begeleidt de ontwikkeling van een inspectierobot voor hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Het project laat zien wat samenwerking tussen een hogeschool en een bedrijf kan opleveren.

Het begon met een voorzichtige vraag van TenneT aan een nieuwe stagiair van HAN Engineering. Thijs Laagland, student Elektrotechniek kreeg de opdracht: Onderzoek of het mogelijk is om de hoogspanningsmasten te inspecteren zonder de spanning van de geleiders af te halen. Nu, een paar jaar later, geeft Laagland als vierdejaars Elektrotechniek, leiding aan een team van ruim tien studenten die bezig zijn met de concretisering van een Inspectierobot. Samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en onderneming, lange termijn, multidisciplinair, stage, minor, alles komt hier samen.

Laagland bracht de vraag met succes in als project voor het zesde semester van de engineeringopleidingen. Hierdoor kon hij na zijn stage, zijn werk bij TenneT als projectleider voorzetten in zijn minor projectmanagement. Het team dat hij aanstuurt bestaat uit studenten Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde en Industrieel Product Ontwerpen. Gezamenlijk begeleiden ze vanuit TenneT, de vraag aan een externe partij of het mogelijk is de door studenten ontwikkelde Inspectierobot voor hoogspanningsmasten van het type Wintrack, daadwerkelijk te gaan realiseren.

BELANG HAN-STUDENTEN

‘TenneT is geen robotbouwer, dus we zijn, samen met de studenten, op zoek gegaan naar een bedrijf dat dat wel kan. Het team studenten verrijkt het idee, begeleidt de haalbaarheidsstudie’, zegt Bas Swinkels, Innovator bij TenneT en in die hoedanigheid betrokken als studenten-begeleider.

Tot nu toe deed hij dat meestal een-op-een. Het concept dat nu loopt, een groep van tien HAN-studenten die werken aan een project, is zelfs voor TenneT - als grote speler in de energiebranche - bijzonder: ‘Zo groot is een project bij ons nog nooit eerder geweest. Het voordeel is wel: we hebben meer mensen ter beschikking en de tijdsinvestering is naar verhouding kleiner, zegt Swinkels.

Samen met Janine Spaan, stage-coördinator bij TenneT, benadrukt hij het belang van de komst van HAN-studenten naar de netbeheerder. ‘Ze zorgen voor dynamiek. Dankzij studenten komt er voor ons ook weer nieuwe kennis in huis. Andersom is het voor de studenten een kans om ons bedrijf goed te leren kennen. We adviseren ze: kijk goed rond, praat met collega’s. Grijp de kans om veel te leren wanneer je hierbinnen bent.’

ZOEKTOCHT NAAR PERSONEEL

De komende jaren heeft TenneT zoveel innovatieve projecten op stapel staan dat het bedrijf vrijwel continu op zoek is naar technisch personeel. Mede daarom probeert de hoogspanningsnetbeheeder studenten voor zich te winnen door het aanbieden van inspirerende projecten, onderzoeks-, groei- en leermogelijkheden zodat ze wellicht willen blijven ofwel na het afstuderen in dienst komen bij TenneT.

Zo snijdt het mes dus aan twee kanten. De HAN heeft behoefte aan goede afstudeeropdrachten, stageplekken en dergelijke. TenneT aan de andere kant, heeft regelmatig vraag naar nieuwe technische medewerkers en merkt dat het aanbod schaars is. ‘We verwachten dat de vraag in de elektriciteitssector flink zal toenemen. Daarom moeten wij ons best doen om aantrekkelijk te zijn, zodat ze voor ons kiezen. Maar het is vooral belangrijk dat ze hun opleiding halen, we voelen het als een plicht te zorgen dat ze slagen’, aldus Swinkels.