19 februari 2020 Studenten enthousiast over energiesector dankzij de Power Minor

Afbeelding-SEECE-2021

Voltijd- en deeltijdstudenten van verschillende hogescholen namen donderdag 6 februari hun certificaten voor het behalen van de Power Minor in ontvangst. Het onderwijsprogramma, dat gericht is op de energiesector, liet bij een aantal studenten een diepe indruk achter.

De uitreiking van de certificaten gebeurde op een toepasselijke locatie, de studenten werden in Arnhem verwelkomd door dé hoogspanningsnetbeheerder van Nederland: TenneT. Dat is tevens een van de organiserende partijen achter de Power Minor. Daarnaast zijn de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), de Haagse Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam betrokken.

De Power Minor-studenten begonnen in september 2019 met het onderwijsprogramma. Ze hielden zich gedurende vijf maanden bezig met energieproductie, -transport en – distributie. Ze werkten ook in groepsverband aan cases. Studenten konden kiezen uit een aantal opdrachten, bijvoorbeeld voor het ontwerpen van een middenspannings- of hoogspanningssysteem.

KENNISMAKING MET ENERGIEVRAAGSTUKKEN

Dankzij het onderwijsprogramma maakten de deelnemers uitgebreid kennis met de energiesector. Een minor valt in het vrije deel van een hbo-studie, oftewel: studenten kiezen zelf met welk onderwerp zij zich een half studiejaar bezighouden. Dat biedt een mooie kans voor studenten om zich te verdiepen in thema’s waar ze nog weinig vanaf weten.

‘In het begin wist ik nog niet wat voor minor ik moest doen. Ik zat al aan heel andere dingen te denken, iets met creativiteitsverbreding’, zegt elektrotechniekstudent Jimmy van Onna. ‘Studiegenoten hebben mij uiteindelijk overgehaald om de Power Minor te kiezen, daar ben ik heel blij mee. Ik ben tot de conclusie gekomen dat ik verder wil met energietechniek.’

INTERESSE IN ENERGIETECHNIEK

Hetzelfde geldt voor elektrotechniekstudent Arjan van Swaaij; de minor heeft zijn interesse in de energietechniek aangewakkerd. ‘Ik heb altijd zitten twijfelen tussen industriële automatisering of echt het programmeren ervan. Dus de energietechniek is eigenlijk nooit in me opgekomen. Door de minor denk ik: misschien wil ik daar later in gaan werken.’

De kracht van de minor zit volgens de studenten niet alleen in het thema, maar ook in de manier waarop dat thema voor het voetlicht wordt gebracht. De Power Minor brengt theorie en praktijk bij elkaar. ‘Het mooiste aan de Power Minor is de verbinding tussen de theoretische lessen die je krijgt en de excursies die erbij zitten’, zegt Van Swaaij. ‘Tijdens de excursies zie je wat je in de lessen te horen krijgt. Dat is een hele mooie verbinding.’

BEZOEK AAN SPANNINGSSTATION

De studenten brachten onder andere een bezoek aan een spanningsstation in de Arnhemse wijk Presikhaaf. Van Swaaij: ‘Als je een transformator in het echt ziet, is dat best indrukwekkend qua formaat. Normaal zie je alleen een schematische weergave. Als je door een schakeltuin loopt, dan denk je: wow, dit is toch een stuk groter dan gedacht.’

De studenten moeten nog even wachten totdat ze verder kunnen in de energiesector, zowel Van Swaaij als Van Onna moeten eerst een stage afronden in de automatisering. Van Swaaij: ‘Als die is afgerond kan ik na de zomervakantie solliciteren. Als het aan mij ligt, is dat bij een bedrijf in de energietechniek.’

BELANG VAN ENERGIESTUDIES

De energiesector heeft de studenten hard nodig. Energieproductie, -transport en – distributie zijn thema’s die steeds belangrijker worden naar mate de transitie naar een duurzame energievoorziening vordert. De opkomst van decentrale opwekking, bijvoorbeeld door het toenemende gebruik van windmolens en zonnepanelen, heeft een grote invloed op het functioneren van het elektriciteitsnet.