3 november 2019 Statushouders uit Syrië en Somalië aan het werk bij TenneT

Afbeelding-SEECE-2021

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT verwelkomde zes statushouders op de werkvloer, waarvan twee een deeltijdopleiding volgen op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Janine Spaan, Coördinator Studenten & Stages bij TenneT, vertelt in een interview welke waarde zij hecht aan deze nieuwkomers. ‘Het is voor ons een hele mooie kans om gebruik te maken van de talenten die deze mensen hebben.’

WAT IS DE ACHTERGROND VAN DE STATUSHOUDERS DIE BIJ JULLIE AAN HET WERK ZIJN?

‘Vijf mensen komen uit Syrië en een iemand komt uit Somalië. Twee hebben een achtergrond op het gebied van IT, drie op het gebied van elektrotechniek en telecom en iemand op het gebied van corporate social responsibility. Eén van de deeltijdstudenten aan de HAN heeft een universitaire opleiding natuurkunde gedaan. De anderen een elektrotechnische opleiding die vergelijkbaar is met een opleiding op mbo-niveau.’

HOELANG ZIJN ZE INMIDDELS AAN HET WERK BIJ TENNET?

‘Een aantal mensen is van de zomer gestart. Twee deeltijders van de HAN zijn in september begonnen. En nog twee mensen in oktober. Redelijk recent dus. We zijn aan het kijken hoe we de continuïteit kunnen waarborgen en zijn hiervoor een coaching-programma aan het vormen.’

KUN JE IETS VERTELLEN OVER DE EERSTE ERVARINGEN?

‘Het gaat tot nu toe goed. Van de mensen die in de zomer zijn begonnen hebben twee personen al een regulier dienstverband. We merken dat mensen heel enthousiast en eager zijn om hier te werken. Dat ze zich thuisvoelen bij TenneT en de kans krijgen om uit te zoeken hoe ze het allemaal gaan vormgeven. Er zit bijvoorbeeld iemand bij, een deeltijder van de HAN, die een gezin en kleine kinderen heeft. Dat is best een uitdaging; een baan, een deeltijdopleiding en een gezin combineren. Zeker als je uit een andere cultuur komt, je jezelf nog niet helemaal duidelijk kan maken en dingen misschien anders gaan dan je denkt.’

WAT WAS DE AANLEIDING VOOR TENNET OM ZICH TE RICHTEN OP STATUSHOUDERS?

‘Onze nieuwe CEO, Manon van Beek, is heel erg geënt op diversiteit en inclusie. We geven bijvoorbeeld meer aandacht aan vrouwen bij TenneT. Ook refugees zijn onder de aandacht gekomen. Manon is voorzitter van de refugee talent hub. Vanuit die samenwerking zijn we in contact gekomen met de statushouders en hebben we in april een meet and greet georganiseerd om managers van TenneT en statushouders met elkaar in contact te brengen. Op die manier zijn hele leuke contacten ontstaan en zijn er concrete werkplekken uit gekomen.’

WELKE MOGELIJKHEDEN ZIJN ER VOOR STATUSHOUDERS BIJ TENNET?

‘Dat hangt een beetje van het vakgebied af. Ze komen allemaal op een werkervaringsplek, dat is niet meteen een reguliere functie. Daar krijgen ze de kans om in een half jaar tot een jaar te kijken of er een match met TenneT is en of er specifieke gebieden zijn waarop ze zich willen ontwikkelen. We kijken best breed. We willen in eerste instantie mensen een kans geven op een plek op de arbeidsmarkt. Als mensen langer bij ons willen blijven, kijken we of ze de kennis hebben die bij TenneT past. Elektrotechniek is natuurlijk een hartstikke mooie discipline waar we heel veel mee kunnen. Een discipline waarin we ook echt mensen te kort hebben. In dat vakgebied zijn de kansen wat groter dan in administratieve, juridische of andere vakgebieden.’

IS HET AANSPREKEN VAN STATUSHOUDERS EEN GOEDE MANIER OM DE PERSONEELSTEKORTEN IN DE ENERGIESECTOR VOOR EEN DEEL OP TE LOSSEN?

‘Dat denk ik zeker. We hebben een groot personeelstekort en dat wordt alleen maar groter. Het is voor ons een hele mooie kans om gebruik te maken van de talenten die deze mensen hebben en ze meteen een kans te geven op de Nederlandse arbeidsmarkt. Wat dat betreft snijdt het mes voor ons aan twee kanten. We hebben bijvoorbeeld iemand met een telecomachtergrond, die 1 oktober is begonnen. Dat is een heel specifiek kennisgebied, waarmee hij ervaring opdeed in Syrië. We gaan kijken wat hij al kan doen en of hij nog een opleiding nodig heeft.’

Energieprofessionals kunnen onder meer op de HAN een deeltijdopleiding volgen. De hogeschool biedt verschillende programma’s aan die energieprofessionals (in spé) in combinatie met een baan kunnen volgen. Dit biedt bedrijven bovendien de kans om nieuwe doelgroepen aan te boren voor hun personeelsbestand. Dat kunnen dus nieuwkomers zijn, die in Nederland nog niet voldoende gekwalificeerd zijn voor het werk dat zij willen doen, maar bijvoorbeeld ook technici die een carrièreswitch willen maken.

Benieuwd hoe technici met een migratieachtergrond hun deeltijdstudie ervaren? Bekijk hier de testimonial van George Shamoun. Hij werkt naast zijn opleiding Elektrotechniek als Technisch Specialist bij Hager.