Social Work Student As Partner: Buddy Project

128815 GGM K33 kantine gang wandelen studenten

Het Buddy Project is een Student As Partner-initiatief waarbij Social Work-studenten elkaar ondersteunen in allerlei vragen die met de studie te maken hebben. Bijvoorbeeld bij het maken van een planning, het leren van toetsen of het schrijven van verslagen. Het is laagdrempelige ondersteuning van ee

Buddy's voor een klas

Tevens hebben we afgelopen jaar een tweede project gestart vanuit het Buddy Project SOW, namelijk de pilot ‘buddy's voor een klas'. Hierbij zijn verschillende studentenduo's gekoppeld aan docentenduo's om samen de binding en bonding van eerstejaarsstudenten met de opleiding, elkaar en de HAN te ondersteunen. Binding en betrokkenheid bij de opleiding hebben een positieve invloed op de motivatie en op het studiesucces. Met deze samenwerking tussen de studenten en docenten hebben we geprobeerd het studiesucces van de eerstejaars Social Work-studenten te vergroten.

De studenten hebben hierbij uiteenlopende dingen gedaan, zoals als vraagbaak fungeren, les(delen) geven, opdrachten toelichten, teambuildingsactiviteiten organiseren voor de klas, toetsen beoordelen, persoonlijke gesprekken met de studenten voeren etc.

Deze pilot is goed bevallen! Zo goed dat we het komende studiejaar opnieuw met deze vorm van buddy-schap willen gaan werken in het eerste jaar.

Vaardigheden

Ook bij vaardighedenlessen zoals gespreksvaardigheden en presenteren & profileren zijn studenten ingezet als buddy van de docenten. De docenten zijn hiervoor zelf op zoek gegaan naar studenten. De studenten hebben niet alleen zélf de geleerde vaardigheden kunnen toepassen, ook hebben zij medestudenten kunnen ondersteunen in het oefenen en leren van (nieuwe) vaardigheden en lesstof. Zij hebben samen de lessen vormgegeven en uitgevoerd.

Aanmelden

Heb jij interesse om gekoppeld te worden aan een buddy? Meld je hier dan voor aan! Mail Sandra.Boertien@han.nl of yvonne.vannijnatten@han.nl, ook als je vragen hebt over het Buddy Project.