27 augustus 2019 Ashwin Netravalkar onderzocht geconcentreerde zonne-energie op de HAN

Afbeelding-SEECE-2021

Ashwin Netravalkar wil een bijdrage leveren aan de energietransitie. Zijn afstudeerproject op de HAN bracht zijn doel een stap dichterbij. Hij deed, in opdracht van het Lectoraat Duurzame Energie, onderzoek naar een systeem dat energie haalt uit geconcentreerd zonlicht.

Netravalkars interesse in techniek zorgde dat hij op het vliegtuig naar Duitsland stapte. Hij verruilde de Indiase stad Bengaluru, waar hij studeerde op het Remaiah Institute of Technology, voor Kleef. Daar startte Netravalkar met de master Mechanical Engineering op de Rhine-Waal University of applied sciences. ‘Duitsland is beroemd op het gebied van mechanical engineering en autotechniek’, zegt hij.

De Indiër rondde zijn master in juli af. Netravalkar werkte van januari tot half juli aan zijn afstudeeropdracht. Die opdracht voerde hij niet in Duitsland uit, maar op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). De mogelijkheid om hands on te werken met duurzame-energietechniek triggerde hem. Hij belandde in januari bij het Lectoraat Duurzame Energie. ‘De HAN is dichtbij en ik zag dat ze werkten met geconcentreerde zonne-energie.’

Wie met geconcenreerde-zonne-energie-systemen wil werken, kan op weinig andere plekken terecht. ‘Er zijn weinig mensen in Europa die zich met deze technologie bezighouden. Ik wilde weten hoe het systeem werkte en ik wilde het kunnen bouwen. Mijn supervisor, dr. Roel Jansen heeft het van de grond af aan opgebouwd en weet er alles van. Ik heb heel veel van hem geleerd.’

ENERGIE UIT GECONCENTREERD ZONLICHT

Jansen, en andere onderzoekers op de HAN, doen al jaren onderzoek naar systemen met fresnellenzen die zonlicht concentreren. De opdracht van Netravalkar bouwde voort op dit onderzoek. Hij richtte zich specifiek op een buis die gebruikt wordt in het Solar Demo Lab op de HAN. ‘Er zit een glazen buis in het systeem, met daarin een roestvrijstale buis, waar olie doorheen loopt. Die olie kan tot wel 400 graden Celsius worden verwarmd. [..] Ik deed vooral onderzoek naar de hitteverliezen en prestaties.’

Geconcentreerde zonne-energie biedt kansen voor de gebouwde omgeving. Omdat de fresnellenzen licht doorlaten, blijven ruimtes goed verlicht. En omdat warmte wordt opgevangen, raken ruimtes niet oververhit. ‘In dit project wordt een prototype ontwikkeld, die vervolgens geproduceerd kan worden en toegepast in Nederlandse kassen.’ Dat biedt financiële voordelen. ‘Dertig procent van de kosten voor kassen, zijn energiekosten.’

Dat de HAN zich richt op kassen, wil niet zeggen dat de kennis van Netravalkar beperkt is tot die toepassing. ‘De technologie biedt veel mogelijkheden voor de toekomst. Wanneer ik werk aan dit project, leer ik over elektronische sensoren en andere techniek. En ik leer waar ik rekening mee moet houden, wanneer een dergelijk systeem wordt toegepast. Als ik morgen een parabolisch systeem wil bouwen, dan kan ik dat.’

KENNIS EN VAARDIGHEDEN BENUTTEN

‘Deze technologie kan een hoop problemen oplossen. De hitte die we opvangen, kan bijvoorbeeld gebruikt worden om water te zuiveren. Dat is belangrijk, aangezien er een tekort aan zoet water ontstaat. In de Golfstaten gebruiken nu vaak olie als energiebron.’ Hij wil zijn kennis over de technologie inzetten voor zijn persoonlijke missie als ingenieur. ‘We moeten af van fossiele brandstoffen. En het is mijn doel om, op dat gebied, iets te doen voor mijn land.’

Netravalkar is blij dat hij voor een opdracht bij het Lectoraat Duurzame Energie koos om dat doel dichterbij te brengen. Hij deed niet alleen kennis over techniek op, hij scherpte ook zijn onderzoeksvaardigheden aan. ‘Onderzoek doen ziet er soms gemakkelijk uit, maar dat is het niet. Er zijn veel dingen die verkeerd kunnen gaan. Je moet een goede methode hebben, goed documenteren en allerlei invloeden overwegen: wat kan het resultaat beïnvloeden?’

De jonge onderzoeker is gecharmeerd van de werkcultuur op de hogeschool. ‘Dit is een totaal nieuwe ervaring voor mij. Mensen zijn hier heel vriendelijk. Je kunt alles vragen wat je wilt. Er wordt heel nauw samengewerkt. Hier werkt je met teamgenoten. Dat is leuk.’