5 maart 2020 Aandacht voor het belang van energiekennis in Algemeen Dagblad-bijlage

Afbeelding-SEECE-2021

In het Algemeen Dagblad zat donderdag 5 maart een katern over de energietransitie: Goede start. De bundel artikelen laat zien dat gezamenlijke kennisontwikkeling en -verspreiding essentieel is voor een duurzame toekomst.

Waarom kennis belangrijk is, blijkt onder meer uit een interview met Ballard Asare-Bediako. Hij is docent en onderzoeker bij het lectoraat Meet- en Regeltechniek op de HAN en richt zich met name op smart grids. ‘De oude manier van werken zal niet voldoende zijn om deze transitie tot stand te brengen. We hebben een nieuw plan van aanpak nodig en daar hoort nieuwe kennis bij.’

De energiesector staat voor enorme uitdagingen. Er moet niet alleen voldoende duurzame energie worden opgewekt, die energie moet ook op het juiste moment én op de juiste plek gebruikt kunnen worden. Dat levert allerlei vraagstukken op, met betrekking tot distributie en opslag. ‘Waar we in de praktijk tegen aan lopen is dat er geen balans is tussen vraag en aanbod.’

OPERATIONAL NETWORK PROGRAM

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden zorgen samen dat jonge energietechnici voorbereid zijn op dit soort vraagstukken. In het AD-katern staat een sprekend voorbeeld: een artikel over het Operational Network Program. Binnen dit programma volgen jongeren met een havo- of mbo-diploma een tweejarige opleiding Elektrotechniek in combinatie met een baan bij netwerkbedrijf Alliander.

Dit soort onderwijsprogramma’s, maar ook regulier onderwijs, bieden een kans voor jongeren om zich in te zetten voor een duurzame wereld. De HAN schrijft in een artikel dat technische studies uitstekende opties zijn voor maatschappelijk geëngageerde jongeren. Deze studies kunnen ze namelijk gebruiken om concreet bij te dragen aan een oplossing voor maatschappelijke problemen.

ONDERVERTEGENWOORDIGD

Nu zijn de maatschappelijke bèta’s ondervertegenwoordigd, concludeert de hogeschool. ‘De HAN signaleert dat het huidige beeld dat er heerst van jongeren die voor technische studies kiezen vooral jongeren (jongens) zijn die graag met technische producten of systemen bezig zijn. Dat is jammer en een gemist kans voor jongeren die geïnteresseerd zijn in het oplossen van duurzaamheidsvraagstukken.’