Eerste ervaringen Master Ontwerpen van Eigentijds Leren

examenformulier, student met potlood

Leraar Ivonne Reijers was op zoek naar professionele verdieping. “Je kunt de master Leren & Innoveren volgen, maar die was te abstract.” Haar collega Sebastiaan van Beem zocht naar een manier om te leren innoveren met ICT. Hij kwam op het spoor van MOVEL: “Praktijkgericht en meteen toepasbaar. Dát w

Reijers en Van Beem zijn enthousiast over de tweejarige deeltijdopleiding Master Ontwerpen van Eigentijds Leren (MOVEL).  Lesgeven is leuk, maar complex. Iedere leerling is en leert anders. Hoe doe je recht aan die verschillen? Hoe kan je iedere leerling zich zo goed mogelijk laten ontplooien? En sluit je wel aan bij de leerbehoeften van nu? Met MOVEL leer je nieuwe, innovatieve onderwijsmethoden die je meteen kunt toepassen in de praktijk. 

Opleiding, onderzoek én praktijk

MOVEL is een inhoudelijk brede master, met een wetenschappelijke basis. De master combineert opleiding, onderzoek en praktijk. Marijke van Vijfeijken is senior onderzoeker aan de HAN en inhoudelijk coördinator van MOVEL: “Alle noodzakelijke kennis komt in MOVEL samen: pedagogische waarden, anders organiseren van onderwijs, zelfregie, kansengelijkheid, eigentijds monitoren en beoordelen, leren en lesgeven met ICT, onderzoekend vermogen, professionele identiteit en teacher agency.” 

Zelf je onderwijs kleuren

Marc Coolen is mentor Media Educatie bij het iXperium Nijmegen  en ziet leraren als de voornaamste architecten van onderwijsvernieuwing. “Ik stoor me aan de wildgroei van ondoordachte en onvolledige ideeën van mensen die te ver van de praktijk staan. MOVEL geeft me de kans zelf te onderzoeken waar inkleuring van het onderwijs mogelijk is. Niet gebaseerd op de nieuwste mode, maar op wetenschappelijke inzichten.”

Wisselende groepjes

De master verbindt steeds de theorie aan de praktijk. Coördinator Marijke: “Naast de werkcolleges zijn er bijeenkomsten waarin studenten in kleine, wisselende groepjes samenwerken. Ze delen dan hun kennis en ervaringen, bespreken literatuur, geven elkaar feedback op hun ontwerpen en zijn steeds in dialoog. Zo scherpen ze hun geest als het gaat om onderzoek, ontwerp en stuurkracht.”

Alle noodzakelijke kennis komt in MOVEL samen.

Verrijking voor leraren en onderwijs

In de 2 jaar die de opleiding duurt, leggen de masterstudenten - de ontwikkeling van - hun persoonlijke visie vast in een position paper. Daarnaast ontwerpen ze een beroepsproduct. Dat kan een digitale weekplanning zijn om de zelfregie bij leerlingen te verbeteren. Of, zoals bij Ivonne en Sebastiaan, een tool om de coachingsvaardigheden van leraren in kaart te brengen en gericht te verbeteren.

Inspireren

Voor Marc is de master een win-winsituatie: “De opleiding is verrijkend voor mijzelf en geeft me grip op onderwijsvernieuwing. Tegelijkertijd kan ik de opgedane kennis en kunde inzetten om interne en externe collega’s te inspireren. Dan draag ik meteen een steentje bij aan het dichten van de kloof tussen opleiding, onderzoek en werkveld.” De tijdsinvestering is behoorlijk: gemiddeld 12 uur per week. Maar zo voelt het niet, is de ervaring van Ivonne en Sebastiaan: “We worden zeer gesteund door onze collega’s en directeur. Iedereen staat achter onze innovatievraag, denkt mee en laat zich inspireren tijdens het teamoverleg. Daarmee hebben we al een belangrijke horde genomen op weg naar de titel Master of Education.”