Publicatie Handreiking Palliatieve Zorg Thuis gepubliceerd

Ouderenzorg

Hoe organiseer je als (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden dat mensen tot het eind van hun leven thuis kunnen blijven? De HAN en Nivel ontwikkelden de Handleiding Palliatieve Zorg Thuis. Doel is om de kwaliteit van zorg, het leven en het sterven van de patiënt in de palliatieve fase te verbeteren.

De handleiding is een uitwerking van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland voor wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen in de wijk en verzorgenden. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben een belangrijke rol in de palliatieve zorg. Zij maken het mogelijk dat patiënten in de laatste levensfase een goede verzorging krijgen en thuis kunnen sterven.

Goede zorg en eigen regie

Met de Handreiking Palliatieve Zorg Thuis kan de signalering, zorgverlening, samenwerking en overdracht in de palliatieve zorg verbeteren. In de handreiking staan 4 onderdelen met adviezen op het gebied van:
  • Het versterken van de eigen regie van patiënten en hun naasten;
  • Het herkennen van de palliatieve fase en vaststellen van de zorgbehoefte;
  • Initiatief nemen in zorgplanning, afstemming en informatieoverdracht;
  • Kwaliteiten van (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden.
De handreiking is ontwikkeld door de HAN, Lectoraat Eerstelijnszorg (tot 2019), en Nivel en mogelijk gemaakt door ZonMw en V&VN. Vertegenwoordigers van beroepsverenigingen, patiëntverenigingen en andere partijen in de palliatieve zorg zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de handreiking.

Meer informatie?

Heb je vragen over palliatieve zorg of over de Handreiking Palliatieve Zorg Thuis? Neem contact op met projectleider van de HAN:

Els Verschuur
T: (024) 353 11 78
E: els.verschuur@han.nl

Els Verschuur is oud-verpleegkundige, verplegingswetenschapper, opleider en projectleider van het project Palliatieve zorg thuis. In een interview met beroepsvereniging V&VN vertelt zij meer over de ontwikkeling en publicatie van de handreiking.