Als opstap naar digital twinning

Workshop Demand Analyse

LM Lectoraat Logistiek Data science

Veel bedrijven worden geconfronteerd met een steeds grotere variatie in de klantvraag (productmix, volume, frequentie). Hierdoor wordt het steeds lastiger om te voldoen aan de wensen van klanten. In deze workshop nemen we u mee in de data-analyse die vaak zorgt voor verrassende nieuwe inzichten!

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN Campus Arnhem
Ruitenberglaan 29
Arnhem

Deelname
€ 199,- (partners € 149,-)

Waarom de klantvraag analyseren?

In de klantvraag zijn verschillende variabelen te onderscheiden. Denk aan de hoeveelheden die gevraagd worden, de variatie daarin, of de frequentie waarmee producten gevraagd worden (met vaste regelmaat of random). Ook wisselt de mix waarin producten gevraagd voortdurend.  Dit zorgt voor veel complexiteit bij het plannen van de activiteiten en het realiseren van korte en  betrouwbare levertijden. Analyse en begrip van de klantvraag blijken een belangrijke sleutel om vat te krijgen op deze knelpunten.

Over de workshop

In de workshop nemen we u mee in de data-analyse die we gebruiken bij het ontrafelen van de klantvraag, specifiek voor bedrijven in een high variety low volume omgeving. Op basis van ons onderzoek naar de Organized Digital Factory, dat we de afgelopen jaren hebben uitgevoerd, behandelen we een aantal verschillende praktijk cases. U krijgt dan een beeld van de uitvoering en resultaten van verschillende analyse-instrumenten en wat demand analyse binnen uw organisatie zou kunnen betekenen.

Zelf aan de slag met uw eigen data

Tijdens deze workshop leert u hoe de analyses uitgevoerd worden, en hoe u binnen uw organisatie de data kunt verzamelen om zelf aan de slag te gaan. Vervolgens gaat u met uw eigen data aan de slag, en gaan we in op het verwerken van de resultaten. Natuurlijk  besteden we ook ruim aandacht aan hoe u uw bevindingen kunt toepassen in uw eigen organisatie. Dit zorgt vaak voor verrassende nieuwe inzichten en belangrijke wijzigingen in de productie-inrichting en - aansturing.

Binnen het onderzoeksproject Organized Digital Factory is een tool ontwikkeld, waarmee deelnemers zelf de demand analyses kunnen uitvoeren op basis van hun eigen data. Deze wordt kosteloos ter beschikking gesteld en tijdens de workshop gaan we in op het gebruik van deze tool. Deelnemers ontvangen vooraf een instructie voor de mee te brengen dataset en de eisen waaraan deze moet voldoen.

Let op: voor deze workshop is het van belang dat u een eigen laptop meeneemt. Een eigen dataset is gewenst. Mocht u daar niet over beschikken dan is er een dataset beschikbaar voor oefening. 

Voor wie?

We richten ons in deze workshop op bedrijven die producten leveren in hoge variëteit en lage volumes, (High Variety Low Volume). We gaan o.a. aan de slag met de volgende knelpunten die we in de praktijk zien:

  • Er is een beperkt inzicht in hoe de klantvraag zich laat vertalen in verschillende orderstromen
  • Repeterende producten worden niet herkend en behandeld als one of a kind
  • Variatie in de klantvraag wordt soms door de organisatie zelf geïnitieerd.

Herkent u deze problemen? Dan is deze workshop voor u interessant!

Over EDIH 

European Digital Innovation Hub Network

Als onderdeel van het Digital Europe Programme van de Europese Unie wordt een netwerk van digitale innovatiehubs (European Digital Innovation Hub Network) opgezet dat alle regio’s van de Europese Unie bestrijkt. Deze EDIH’s worden ingezet om digitalisering van de regionale economie te versnellen en verbreden. Ondernemers krijgen via hun regionale EDIH snel toegang tot testfaciliteiten, kennisinstellingen, experts uit het partnernetwerk en financierings- en internationaliseringsmogelijkheden. Met als doel de digitaliseringstransitie in de industrie, zorg en agri en foodsectoren te versnellen.

Logo Co-funded by the European Union
draw-cta-title