372980 De coverplaat van DEEL, een werkwijze van het lectoraat Architecture in Health

Het Lectoraat Architecture in Health organiseert in oktober samen met TU/e (Smart Architectural Technologies) het jaarlijkse Symposium Het Nieuwe Wonen. Ze doen dit vanuit het samenwerkingsverband DEEL (Dutch Empathic Environment Livinglabs).

Tijdens dit event wordt de focus gelegd op de ontwikkeling van een slimme woon(zorg)omgeving, vanuit een samenwerking tussen wetenschap en praktijk. Het gaat hierbij om multidisciplinair onderzoek dat bijdraagt aan het beter benutten van technologie en (sociaal) ruimtelijke kennis, toekomstgericht en mensgericht.

In onze Dutch empathic Environmental Livinglabs zoeken onderzoekers vanuit verschillende vakgebieden in samenwerking met zorginstellingen, woningcorporaties, bewoners en bedrijven naar wat wel en niet werkt. De Livinglabs kenmerken zich door de actieve en innovatieve samenwerking in de hele keten van wonen, zelfstandig met of zonder ambulante zorg tot aan intramuraal wonen.

Programma

Het DEEL-symposium staat in het teken van uitwisseling op het gebied van slim wonen, sociaal wonen en gezond bouwen: we delen de laatste inzichten en gaan met eklaar aan de slag in een gevarieerd programma met voldoende ruimte voor interactie. 

12.45 uur Inloop en aftrap
13.30 uur Keynote Prof. dr. Somaya Ben Allouch
14.15 uur       Lezing ir. Kim Hamers PhD-student (HAN) & Arianne Hendriks (Woonzorg Nederland)
15.00 uur Pauze
15.20 uur Workshops*
16.20 uur Terugkoppeling en afsluiting
16.45 uur Netwerkborrel

Workshops*

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Vasim

Nijmegen

Deelname
gratis