bijeenkomst wijkatelier lindenholt- groep aan tafel docente in het midden

Een wijk is meer dan een geografische setting. Het is een plek waar het alledaagse leven van inwoners zich afspeelt. Op welke plekken in de wijk ontstaat betekenisvol sociaal contact? Dinsdag 26 september organiseren de HAN en Zuyd Hogeschool de online bijeenkomst: Plekken van verbinding in de wijk.

We starten de bijeenkomst met een lezing van Professor Griet Roets van de Universiteit Gent over het belang van sociale infrastructuur in wijken en de rol van sociale professionals daarin. Na de lezing gaan we met elkaar aan de slag. In break-out-rooms delen we ervaringen, praktijkvoorbeelden, en willen we jullie vooral ook uitnodigen om mee te denken welke uitdagingen en vragen we in ons initiatief een plek moeten geven. 

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Online

Contact

Voor meer informatie over de bijeenkomst, neem contact op met de onderzoekers:

  • michelle.vandertier@han.nl | 06-50029578 of
  • chantal.vanlieshout@zuyd.nl | 06-21845158 

 

Samenwerking
 

HAN en Zuyd Hogeschool

Het project 'Plekken van verbinding in de wijk' is een initiatief van onderzoekers van het Lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit van de HAN samen met het Lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool. Deze lectoraten houden zich bezig met samenlevingsvraagstukken, en dan met name met de kwesties die met samen leven gepaard gaan. Rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en menswaardigheid zijn hierbij belangrijke waarden. Beide lectoraten willen de kwaliteit van leven van mensen verbeteren.

vrouw met kind op bankje, met drinken