Week van de Circulaire Economie Meet-up | De bedrijfsvoering meervoudig in balans

243911 postits deur. Centre for creativity. Centrum voor ondernemerschap

Tijdens de Week van de Circulaire Economie organiseert het Centrum Meervoudige Waardecreatie de Meet-up "De bedrijfsvoering meervoudig in balans | CSRD: Nieuwe Europese wetgeving voor een integrale bedrijfsvoering".

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN Campus Arnhem
Ruitenberglaan 31
Arnhem

Deelname
Deelname is kosteloos

Samen sterker door kennisdeling

Als Centrum Meervoudige Waardecreatie staan we voor kennisdeling. Wij dragen de Week van de Circulaire Economie een warm hart toe en organiseren daarom in die week een 'Meet-up' over een bedrijfsvoering in balans, de belangrijke aspecten en kansen van CSRD - voor grote en kleine organisaties in de keten - en bieden hierbij de gelegenheid om vragen te stellen aan experts.

Ben je professional in een organisatie of ondernemer? Studeer je aan de HAN en wil je meer weten over CSRD? Of geef je les en ben je op zoek naar meer kennis over dit onderwerp? Meld je dan nu aan!

Interessant voor alle organisaties

Met ingang van 2024 gaat er nieuwe Europese wetgeving gelden. Deze wetgeving is vastgelegd in de CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze CSRD brengt verplichtingen met zich mee voor de wijze waarop organisaties rapporteren. Naast de gebruikelijke financiële rapportage moeten bedrijven ook rapporteren over de prestaties op ecologisch en sociaal gebied.

De verplichting gaat fasegewijs gelden:

  • Vanaf 1 januari 2024 voor grote ondernemingen die al onder de huidige richtlijn niet-financiële verslaggeving vallen
  • Vanaf 1 januari 2025 voor grote ondernemingen (met meer dan 250 medewerkers en/of € 40 miljoen omzet en/of € 20 miljoen totaal vermogen)
  • Vanaf 1 januari 2026 voor beursgenoteerde mkb-bedrijven

Ook het mkb zal op korte termijn zeker te maken krijgen met nieuwe eisen en verwachtingen vanuit hun ketenpartners. Deze meet-up is dan ook interessant voor alle organisaties en (toekomstige) professionals. Tijdens de meet-up wordt op een praktische manier belicht op welke wijze organisaties invulling kunnen geven aan de nieuwe wetgeving.

Direct aanmelden

Programma - Auditorium A3.04

Ontvangst vanaf 13.30 uur bij het auditorium op de 3e etage.

14.00 uur: Aanvang Meet-up

De Meet-up start met een bijdrage van Kiemt, hét netwerk voor ondernemers in Oost-Nederland op het gebied van energietransitie en circulaire economie. 

Vervolgens komen de volgende onderwerpen aan bod:

Inleiding in CSRD over het doel, de ontwikkeling en de (maatschappelijke) meerwaarde
Gerhard Schuil - Themaregisseur Integrated Thinking, Control & Reporting bij HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie 

Voorbeelden van de implementatie van CSRD in de praktijk
Arnold Wijbenga - Projectleider bij HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie

De stand van zaken en ontwikkelingen op (inter)nationaal niveau
Usha Ganga - Themaregisseur Duurzaamheid bij Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

• De onderzoekagenda van de HAN en de mogelijkheden voor samenwerking met studenten
Egbert Willekes - Senior docent-onderzoeker bij het HAN lectoraat Futureproof Control 

Tijdens de Meet-up is gelegenheid tot het stellen van vragen en zal onder leiding van Frank Croes, Programmamanager Circulaire Economie bij HAN Centrum Meervoudige Waardecreatie, een paneldiscussie worden gehouden.

16.00 uur: Afronding

Aansluitend aan de Meet-up kan in het auditorium gekeken worden naar de livestream van de uitreiking van de Gelderse Innovatieprijs (16.00-17.00 uur).

Bereikbaarheid HAN Campus

► Parkeren kan bij de HAN-locaties Ruitenberglaan 31, 29 en 26 in Arnhem
► NS station Arnhem-Presikhaaf ligt op 10 minuten lopen van de locatie