Koburg Lunch: AI for Energy door Chris Willemsen

148143 LM Lectoraat Logistiek Data science
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Regio Oost-Nederland levert een sterke bijdrage aan de energietransitie met initiatieven als Connectr. Algoritmen en AI maken een belangrijk verschil in de versnelling van deze transitie. Chris Willemsen (OostNL) neemt ons mee in de kansen door verbinding van het werkveld met kennisinstituten.

Kansen en uitdagingen 

Verbinding tussen werkveld en kennisinstituten bij energietransitie

Nederland wil in de komende 10 jaar grote stappen zetten om de hoeveelheid geproduceerde hernieuwbare energie en de elektrificatie van de warmtevraag en mobiliteit te stimuleren. Deze wens vereist een complete en zeer complexe omslag in het energiesysteem. Het fossiele, centrale energiesysteem verandert in een decentraal systeem op basis van hernieuwbare energie. Algoritmen en AI kunnen een significant verschil maken bij de versnelling van deze transitie en bij het realiseren van een efficiënt en duurzaam energiesysteem. Regio Oost-Nederland levert een belangrijke bijdrage aan deze transitie met initiatieven als Arnhem Energy hotspot, programma Connectr, lokaties IPKW, Arnhems Buiten en Innofase, et cetera. Hoe kunnen we samen deze initiatieven en het ecosysteem verder versterken?

Over de gastspreker 

Chris Willemsen (Oost NL)

De presentatie wordt gedaan door Chris Willemsen. Hij is Business Developer Tech bij Oost NL. En daarnaast ook programmamanager bij AI-hub Oost-Nederland

Programma

Tijdstip Programma
12.15 uur (Digitale) inloop
12.20 uur Welkom, nieuws op het gebied van Applied Data Science en Artifial Intelligence door Stijn Hoppenbrouwers 
12.25 uur Lunchlezing door gastspreker
12.40 uur Vragen en afronding

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Online

Over de Koburg Lunches

De Koburg Lunches worden georganiseerd vanuit ASGARD, het kennisnetwerk van de HAN op het gebied van Applied Data Science en Artificial Intelligence, en gesponsord door zwaartepunt Slim - Smart Region. 
 
Ongeveer elke 4e woensdag/donderdag van de maand vindt de Koburg Lunch plaats, van 12.15 uur tot 13.00 uur. De netwerkbijeenkomst is toegankelijk voor iedereen, zowel collega's als studenten en extern geïnteresseerden zijn welkom.
 
Meer weten? Kijk op han.nl/ASGARD. Hier kun je ook de eerdere Koburg Lunches terugkijken.
Meer over
 

Slim - Smart Region

Ons leven en werk wordt digitaler. In het zwaartepunt Slim - Smart Region werken we aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties. Zodat we optimaal van al die nieuwe technologie profiteren. We, dat zijn docenten, onderzoekers, studenten en ondernemers. Samen maken we deze regio superslim.   

Smart Region vrouw met bril