Uit je hoofd, in je leven Festival de Kunst van Loslaten

Foto van het Festival Kunst van het Lostaten door Centre for Creativity op de HAN, Kappittelweg 33 datum 21 maart 2023

Hoe kom je uit je tobbende hoofd? En vind je zin, plezier, en flow om zorgeloos te studeren? Dat is de kunst van het loslaten. 21 maart staat het festival 'De Kunst van het LOS laten' in het teken van op een positieve manier ontsnappen aan stress en gepieker. Zo ervaar je regie over jouw welzijn.

Grote zorgen om studentenwelzijn zijn alom. Prestatiedruk en hoge verwachtingen leiden tot piekeren, stress, somberte en depressie. Het Centre for Creativity wil graag als tegenhanger van deze druk een festivaldag organiseren waarin aandacht is voor verschillende gezonde manieren om je (tobbende) zelf te ontstijgen en opnieuw contact te maken met zorgeloosheid. En zo weer regie te kunnen nemen over je eigen welzijn: zelfzorg.

Met name de kunsten kunnen op vele manieren een sterk appèl doen op uit je hoofd en meer in de beleving en ervaring te komen, uit je hoofd en in je lijf en zintuigen. In contact zijn met je creatieve vermogens met een positieve impact op je welzijn.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN Campus Nijmegen
Kapittelweg 33
Nijmegen

Deelname
Gratis toegankelijk voor studenten

Wat kun je verwachten?
 

Programma

Het festival staat in het teken van loslaten. Wij nemen jullie daarom graag mee op reis door deze dag. Door middel van verschillende workshops, interactieve activiteiten en prikkelende verhalen krijg je inspiratie hoe om te gaan met de dagelijkse zorgen en meer los te komen van alle druk, verwachtingen en stress. Naast de workshops en lezingen zijn er belevingsruimten ingericht met inspirerende poezie, fotografie, VR-beleving, een schreeuwkamer, dompel je onder in de muziek of maak een reis door de kosmos. We sluiten de dag af met een belevings-diner met muziek en entertainment.

Dagindeling
13:00-13:45 Barbara Tammes
13:45-14:25 Jules Evans
14:30-15:30 Workshop ronde 1
15:30-16:00 Belevingen
16:00-17:00 Workshop ronde 2
17:15-18:15 Merlijn Twaalfhoven
18:00-20:00 Diner

Twee deelnemers van het festival de kunst van het loslaten zijn aan het schilderen in een creatief lokaal op de HAN.

Laat je inspireren!

Playmode - Barbara Tammes

Creativiteit is het mooiste dat er is. Het ligt aan de basis van humor, spelen, experimenteren en veerkracht. Want wie vertrouwt op eigen creativiteit heeft minder om bang voor te zijn. In Playmode onderzoekt Barbara Tammes waar ideeën vandaan komen en ontdekt dat creativiteit een houding is.

The Art of Losing Control - Jules Evans

In “De kunst van controleverlies” laat Jules Evans zien dat we voor het goede leven behalve het rationele ook het irrationele nodig hebben. Maar de teugels laten vieren vinden we vaak eng. Evans laat zien hoe je dit veilig kunt doen.

De Kunstenaarsmindset - Merlijn Twaalfhoven

In een tijd van grote veranderingen en ongekende onzekerheid lopen we vast als we op een gangbare manier blijven kijken, denken en handelen. We zijn als samenleving terecht gekomen in een verdeelde wereld waarin schaarste, strijd om winst domineren. Wat is er nodig om dit te doorbreken?

Festival The Art of Loosing Control

How do you get out of your head? And do you find meaning, fun, and flow to study carefree? That is the art of letting go. March 21, the festival 'The Art of Letting Go' is all about escaping stress and worrying positively. This way you experience control over your well-being.
During this day, the Centre for Creativity will take you on a journey. Through various workshops, interactive activities, experiences and stimulating stories, you will get inspiration on how to deal with daily worries and to become more detached from all pressure, expectations, and stress. We end the day with an experience dinner with music and entertainment.

Workshop aanbod

Wat als je alles los laat? - Paul Beekers

Heel ons leven bouwen we op aan zekerheden en gewoonten die ons een houvast geven, en een identiteit. In deze workshop gaan we spelen met deze zekerheden en kijken wat er gebeurt als je alles loslaat.

Breath & Let go! - Paulien Taken

A breathing workshop with mindful movements in which we will experience how we can use our breath to 'loosen up' our body and mind from what causes cramps and tension. We breathe freely for more space, lightness and creativity.

LOS laten, een micro cursus - Nicole Schubert

Hoe doen mensen dat eigenlijk? Iets of iemand loslaten? En zeker als het ongevraagd en onverwacht is! En… moet je een dierbare persoon, ervaring of ding eigenlijk wel loslaten? We verkennen dit in kleine gespreksgroepen, je krijgt een inleiding op het thema en ervaart werkvormen rondom loslaten, in verbinding blijven en iets een plek geven.

Tegendraadse tijd - De Turn Club

Een artistiek project waarin je het verhaal van de diepe tijd ervaart en hoezeer wij een verantwoordelijkheid hebben voor toekomstige generaties. Je luistert naar een muzikaal-poëtisch verhaal dat begint bij de oerknal en eindigt in het jaar 2121.

Hold on to let go - Willem-Paul Nijs

Do you want to experiment with leading and following in motion? Do you want to feel more playful and free? Do you want to have fun in contact with someone else? We're gonna hold on to let go. Be welcome!

A different way of looking - Betty van Engelen

A photography workshop in which students will experience what it's like to let go of control over what you see. You will experience how much space and beauty there is around us. You will also learn how photography can be used as meditation.

Letting go of beliefs - Majken Jurna

We trust that what we perceive with our eyes is reality. Real perception requires more than just looking: it asks to let go of what we have anchored in our memory.

Slow art - Ingeborg Moerkerken

In this workshop we do not learn about art, but from art, because there is a lot to discover in a painting if you take the time to look at art. By slowing down and looking attentively, observing details and surrendering to your story of the work of art, you deepen your insight into yourself and the other.

Bouwstenen en ballonnen - Huibert der Weduwen

In de workshop bouwstenen & ballonnen staan we middels twee opdrachten stil bij factoren die in je dagelijkse leven van invloed kunnen zijn op jouw zelfregie. Na deze verkenning ronden we af met een designsessie, om meer focus aan te brengen op je persoonlijke wensen en doelen.

Betover de wereld, vergeet jezelf - Ruud Kroes

Als kind of als heks beleef je de dingen als levend/bezield. In deze workshop wordt de verwondering die je als kind voelde, weer opgeroepen. Kan je de dingen om je heen weer tot leven wekken en ze echt zien en beleven? Dat doen we o.a. door te tekenen, objectdichten en een liefdesbrief te schrijven. Betover de wereld, vergeet jezelf.

Playfulness - Ancilla van Steekelenburg

Here you will learn to apply mindfulness in a creative way. How do you really let go? What's stopping you from facing your blocks? What does your inner critic have to tell you? With self-compassion as the key and paint as the resource!

Loslaten? #Hoedan? - Imelda Rijnberk-Dondergoor

Loslaten, veel makkelijker gezegd dan gedaan. In deze workshop kijken we hoe het fysieke kan helpen bij dingen loslaten. Denk aan daadwerkelijk dingen loslaten, dingen van je afschrijven en nog veel meer.