Bijeenkomst leergemeenschap Diversiteit Financiële zorgen onder studenten

298300 Armoede in beeld. Glazen met geld
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

De leergemeenschap Diversiteit brengt een belangrijk thema onder de aandacht: financiële zorgen onder studenten. De Nederlandse én de internationale studenten. Uit verschillende studies blijkt dat (financiële) uitdagingen voor hen groot zijn. Praat mee over hoe we deze studenten kunnen ondersteunen.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN Campus Nijmegen
Kapittelweg 33
Nijmegen

Deelname
Lokaal D3.04

(See for English below)

Veel studenten hebben financiële zorgen. Dit blijkt uit verschillende recente studies.[1] Als gevolg hiervan ervaren zij mentale en fysieke problemen. Zo halen ze bijvoorbeeld lagere cijfers en missen ze vaker lessen, omdat ze meer moeten werken om hun opleiding te betalen. Ook hebben ze een minder goede concentratie vanwege geldzorgen.

Maar, de ene student is de andere niet! Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij de verschillen tussen Nederlandse en Internationale studenten (EU en non-EU). Op welke punten verschillen hun financiële zorgen? Welke (financiële) ondersteuningsmogelijkheden zijn er voor iedere groep? En wat betekenen deze verschillen voor de ondersteuning die de HAN aan studenten met financiële zorgen kan bieden? Meer weten: binnenkort verschijnt hier een podcast over dit onderwerp.

Praat jij mee op maandag 10 oktober? Ben je van buiten de HAN dan ben je ook van harte welkom.

 

[1] Zie o.a. een onderzoek van de Hogeschool Utrecht: Tijdens de bijeenkomst worden resultaten gepresenteerd van een onderzoek op de HAN naar financiële zorgen onder studenten door economie student Leanne Heijboer.

Programma

  • Uitwisseling: Hoe kun je financiële zorgen onder studenten herkennen?
  • Presentatie uitkomsten van onderzoek (van economie student Leanne Heijboer:“Wat kan de HAN betekenen voor studenten met financiële zorgen?”)
  • Dialoog: Wat kunnen we als HAN betekenen voor deze studenten, en hoe kunnen we dit binnen de HAN realiseren

Gastspreker: Janneke Lakerveld

Meld je aan voor 5 oktober. Stuur een mail naar fairhealth@han.nl. Vermeld naam en opleiding/academie.

In English

The presentation will be held in Dutch.
But you can use English for asking questions and participation in the dialogue.

Financial concerns among students

Many students have financial concerns. This is shown by several recent studies.[1] As a result, they experience mental and physical problems. For example, they get lower grades and miss classes more often, because they have to work more to pay for their education. They also have a less good concentration because of financial worries.

But, students differ from each other! During this meeting we will consider the differences between Dutch and International students (EU and non-EU). How do their financial concerns differ? What (financial) support options are there for each group? And what do these differences mean for the support that HAN can offer to students with financial concerns?

Learn more: listen to the Podcast from October 3 onwards.

Do you join the dialogue on Monday 10?

 


[1] See among others a study of Hogeschool Utrecht: https://www.hu.nl/onderzoek/projecten/studeren-zonder-financiele-zorgen. During the meeting we will present results of study among HAN-students about financial concerns, conducted by student of economics Leannne Heijboer.

Programme

  • Exchange: How can you recognize financial concerns of students?
  • Presentation (in Dutch): Results from a study conducted by student of economics Leanne Heijboer:“What can the HAN do for students with financial concerns?”
  • Dialogue: What can the HAN do for students with financial concerns, and how can we realize ideas?

Guest speaker: Janneke Lakerveld

Sign in before October 5. Send an e-mail to fairhealth@han.nl. Mention your name and education/academie.

Meer weten?Week tegen Armoede 2022

De Bijeenkomst Leergemeenschap Diversiteit is onderdeel van de Week tegen Armoede 2022, samen tegen armoede. Leer van elkaar, discussieer en kom in actie. Waarom de Week tegen Armoede? Omdat jouw inzet verschil maakt. Dus, doe jij mee?

322393 Beeld van de Week tegen Armoede met vork, stekker en huis als illustratie.