Bijeenkomst Vakgemeenschap Effectencalculateurs

175116 Lean collega's in overleg voor brownpaper

Hoog tijd voor onze bijeenkomst van de Vakgemeenschap Effectencalculateurs. Op deze bijeenkomsten komen de ontwikkelaars, actieve gebruikers en (pas) getrainden bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen van de effectencalculator.

Geen zaaltjes, geen tafels, geen vellen, geen post-its vanwege covid- 19… de afgelopen periode. Maar toch is er niet stilgezeten! In deze tijd werd een digitale variant ontwikkeld en zijn er zelfs meerdere digitale trainingen geweest. Waar het kon, vonden er toch fysieke sessies plaats in het land. 

Hoog tijd voor onze (voorheen jaarlijkse) bijeenkomst van de Vakgemeenschap Effectencalculateurs. Op deze bijeenkomsten komen de ontwikkelaars, actieve gebruikers en (pas) getrainden bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. Bovendien reiken we altijd de certificaten voor getrainde Effectencalculateurs uit en sluiten we af met een borrel.

Programma (voorlopig)

  • Opening door Lisbeth Verharen (HAN-lector Versterken van Sociale Kwaliteit en programmaleider Werkplaats Sociaal Domein)
  • Presentatie en gesprek: ontwikkelingen sinds 2019
  • Posterpresentaties: toepassingen van het instrument
  • Gesprek: waar we tegenaan liepen in de toepassing (fysiek en digitaal)
  • Toekomst van het instrument
  • Ontwikkeling nieuwe Maatschappelijke Prijslijst
  • Uitreiking certificaten
  • Afsluitende borrel nabij de zaal

Posterpresentaties
Graag nodigen we jullie uit om een posterpresentatie (10 minuten) te geven over je eigen toepassing.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
HAN
Groenewoudseweg 1
Nijmegen