Symposium: Krachtige dorpen

404177 Centre-of-Expertise-Krachtige-Kernen_beeld_symposium_SBE_2022

De laatste winkel gaat dicht en de school moet sluiten. Hoe houd je het dorp dan leefbaar? Het samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE) organiseert op 31 mei 2022 een symposium over instandhouding van lokale voorzieningen en het samenspel tussen bewonersinitiatieven dat daarvoor nodig is.

Datum: 31 mei 2022
Tijd: 14.00-20.00 uur
Locatie: Kasteel Keverberg in Kessel

Waar gaan we het over hebben?

Aan de hand van concrete voorbeelden gaan we in gesprek over oplossingen. Dat vraagt altijd een goed samenspel tussen de bewoners, de gemeente en lokale partners. Hoe kunnen we dat samenspel op de beste manier inrichten? Welke rol hebben bestuurders en ambtenaren van onder andere de overheid, professionals bij welzijnsinstellingen, woningcorporaties of (sociale) ondernemingen? En hoe kunnen bewoners daarbij een gelijkwaardige partner zijn of worden (= local empowerment)? In elk van de workshops presenteert zich een Nederlands en een Duits voorbeeld en gaan we in gesprek over de overeenkomsten en verschillen in aanpak. En we gaan op zoek naar tips en tops die we door kunnen geven. De uitkomsten verzamelen we in een Kompas voor Krachtige Dorpen (Local Empowerment. Met het Kompas leveren we een bijdrage aan de invulling het Rural Pact van de Europese Commissie.

Programma

13.30 uur | Inloop
14.00 uur | Opening door de dagvoorzitters Wendy Kemper en Maarten Oversteegen
Welkomstwoord door Wilma Delissen, Burgemeester Peel en Maas
Burgemeester Delissen zal in gaan op de rol van de gemeente in het ondersteunen van gemeenschapsontwikkeling. Daarbij legt zij vanuit haar brede ervaring ook een verbinding met Europa. Burgemeester Delissen is lid van de Commissie Europa en Internationaal (VNG), Lid van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa en Plaatsvervangend lid van het Comité van de Regio’s van de Europese Unie.
Prof Bettina Bock Professor for inclusive rural development at Wageningen University and Professor for Population Decline and Quality of Life at University of Groningen.
Bettina Bock spreekt vanuit een persoonlijke betrokkenheid omdat zij als geboren Duitse leeft in 2 landen met 2 identiteiten. Vanuit haar interesse in en betrokkenheid bij internationale projecten gaat zij in op plattelandsontwikkeling in Europa. Er spelen veel dezelfde vragen, wensen en noden. Wat kunnen we daarin van elkaar leren?
Heinz Frey DORV
Heinz Frey spreekt over 20 jaar ervaring met multifunctionele lokale voorzieningen – vooral in plattelandsgebieden. Hij ontwikkelde het model van het Dorv-Zentrum („Dienstleistung und ortsnahe Rundum-Versorgung“). Dit model wordt momenteel in het ERASMUS+ projekt NahDa (Nachhaltigen Daseinsvorsorge) uitgewerkt, samen met partners in Duitsland, Oostenrijk, Nederland en België.
15.20 – 16.20 uur | 1e ronde, keuze uit een van de thema-workshops
16.30 – 17.30 uur | 2e ronde, keuze uit een van de thema-workshops
17.30 – 18.45 uur | Samen eten en praten
18.45 uur | De Empowerment-show: Welke tips en tops willen we doorgeven aan andere dorpen?
19.45 uur | Tom Jones, President van de European Rural Community Alliance neemt vanuit Wales ons Kompas Local Empowerment virtueel in ontvangst.
19.50 – 20.00 uur | Afsluiting

Voor wie

Het symposium is interessant voor de volgende doelgroepen in Nederland en Duitsland:

  • Vertegenwoordigers van bewonersinitiatiefgroepen en ondersteuningsorganisaties;
  • Vertegenwoordigers van gemeenten en andere overheden;
  • Professionals die werken bij woningcorporaties, welzijns- en zorgorganisaties;
  • Sociale ondernemers;
  • Jongeren en studenten van maatschappelijke opleidingen.

Over het Rural Pact en ons Kompas Local Empowerment

De Europese Commissie heeft in juni 2021 een langetermijnvisie voor plattelandsgebieden  gepresenteerd (Long-term Vision for the EU’s Rural Areas).  Onderdeel daarvan is een Rural Action Plan dat tot doel heeft plattelandsgebieden sterker, verbonden, veerkrachtig en welvarend te maken. Landelijke gebieden moeten de thuisbasis zijn van krachtige en levendige lokale gemeenschappen, als sleutel tot het ontwikkelen van op maat gemaakte, plaatsgebonden en geïntegreerde beleidsoplossingen en investeringen. Daarvoor wil de Europese Commissie een Plattelandspact (Rural Pact) lanceren. Het Rural Pact wordt op 15-16 juni in Brussel voor het eerst besproken. Ons Kompas Local Empowerment wordt daar gepresenteerd en in september op het European Rural Parliament in Kielce-Polen.

Organisatie

De organisatie is in handen van het Samenwerkingsverband Burgerkracht Europa (SBE) in samenwerking met de Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL). Het SBE is een netwerk van organisaties, die zich richten op initiatieven van bewoners om hun dorp of wijk leefbaar te houden (bewonersinitiatieven) en in dat kader grensoverschrijdende contacten onderhouden. Het doel van het Samenwerkingsverband is de positie van organisaties voor bewonersinitiatieven in Nederland en Europa te versterken en in dat kader grensoverschrijdende ontmoetingen te organiseren. In het SBE werken samen: de Landelijke Vereniging Kleine Kernen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen-Centrum of Expertise Krachtige Kernen, Forte Welzijn, Haarland Health Coaching, Humanitas en Learn For Life. De VKKL is lead-partner in dit symposium.

Praktische informatie

Locatie: Kasteel Keverberg in Kessel
Deelname is gratis.
Aanmelden graag voor 23 mei.
Website: www.sbeeurope.eu
Marketing & Communicatie: sandra.hogeling@han.nl

Snelle info

Datum en tijd

Locatie

Location to be announced