33998 smart industry deeltijd fabriek

In de digitalisering binnen bedrijven spelen teamleiders een belangrijke rol. Zij moeten de verbinding leggen tussen de werkvloer en de andere functies binnen de organisatie. Dit is waar we deze cursus dieper op ingaan en samen aan gaan werken.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Online

Deelname
250

Lean 4.0 cursus

Met de Lean 4.0 cursus bieden we een training aan voor teamleiders die, samen met werknemers, het uitvoerende werk willen verbeteren zodat het plezieriger wordt, beter gericht op de behoefte van de (interne) klant en er sprake is van efficiëntie.  We gaan ervan uit dat de teamleiders enige kennis hebben van lean. Kern van de cursus ligt op het formuleren van het probleem, het beschrijven van het proces en het zien van mogelijkheden van nieuwe technologieën. Deze technologieën moeten natuurlijk ingebed worden in een lean proces.

De cursus is ontwikkeld in het kader van een subsidieproject. In de ontwikkelfase hebben we vier maal de cursus gegeven, en steeds verbeterd, voor in totaal zo’n 25 teamleiders. De cursus is steeds zeer positief gewaardeerd door de deelnemers.

 

Opzet cursus

Tijdens de cursusperiode, passen deelnemers het geleerde toe in een eigen casus waarin ze, samen met betrokken werknemers, het werkproces van hun team, of van één werknemer, analyseren en op zoek gaan naar LEAN4.0 verbeteringen.  De cursus bestaat uit 4 MSTeams lessen van elk 1 uur met een afsluitende sessie waarin deelnemers hun projecten presenteren.  De cursus + afsluitende sessie is verdeeld over 7 weken (week 1, 2, 4, 5, 7-afsluiting).  Managers, en/of anderen van het bedrijf, zijn welkom op de afsluitende MSTeams bijeenkomst.  Er is gekozen voor enkele ruime periodes tussen de lessen om deelnemers de tijd te geven om te werken aan hun casus.

Studielast

We schatten in dat een deelnemer maximaal 36 uur nodig heeft om de cursus af te ronden: 4 uur voor de e-lessen en 4 x 6 uur voor het uitwerken van een eigen casus + 6 uur voor afsluiting. afronding.  Tussen de lessen door kunnen deelnemers voor vragen en opmerkingen contact opnemen met de docenten.  Na een succesvolle afronding van de aanpak krijgt de deelnemer een certificaat.

Programma

1) e-les- 7 april 2022: Wat is een ‘smart worker’? Hoe kom je tot een goede probleemstelling?  Welke technologieën kunnen nuttig zijn voor werknemer
2)  e-les -14 april 2022: Hoe maak je, op een eenvoudige manier, een goed processchema? Hoe helpt dit bij het vinden van verbeteralternatieven?
3) e-les- 21 april 2022: Wat zijn belangrijke aandachtspunten bij verbeteringen?  Wie moet je erbij betrekken? Wat zijn belangrijke (her-)ontwerpprincipes?
4) e-les- 28 april 2022: Hoe maak je een keuze uit alternatieven? Wat is je roadmap tot verbetering? Hoe maak je een goede business case waarmee je kunt communiceren met managers?
5) Afsluitende bijeenkomst op locatie (datum en locatie volgt):  Presentatie/Ronde tafel over drie methoden van bottom-up verbeteren (30 minuten). Hierna korte presentaties van deelnemers die bereid zijn hun project te delen (10 minuten + 10 minuten vragen), indien nodig in parallelsessies.

Alle e-lessen vinden plaats van 9.00 tot 10.00.                  

 

Meer informatie en deelname

De kosten voor deelname zijn € 250.- p.p.
Medewerkers van partnerbedrijven van het HLQC nemen deel voor € 100,- p.p. 

Download de brochure voor deze training.

Neem voor meer informatie contact op met een van de docenten: 
Dr. ir. Jannes Slomp,  jannes.slomp@han.nl
Randy Berenbroek MSc,  randy.berenbroek@han.nl

U kunt zich aanmelden voor deelname via de aanmeldbutton op deze pagina.