Samenwerken met ervaringsdeskundigen? Zeker doen!

33944 Overleg in de hal

In de bijeenkomst kijken we vanuit praktijk én onderzoek naar de meerwaarde van samenwerken met ervaringsdeskundigen in een organisatie, in de beroepspraktijk maar ook bij de HAN. Hoe verloopt een dergelijk proces wanneer je daar als organisatie een start mee wilt maken en waar houd je rekening mee?

Programma
15.00 uur: Start
15.05 uur: Interactieve presentatie Aukje Leemeijer (Onderzoeker HAN)
15.45 uur: Pauze
15.50 uur: Inspiratieronde 1
16.25 uur: Inspiratieronde 2 & Afsluiting

Interactieve presentatie Aukje Leemeijer
Als start van de bijeenkomst presenteert Aukje Leemeijer de inzichten uit haar promotie-onderzoek naar de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en andere professionals. Ze observeerde drie GGz-teams en onderzocht hoe professionals omgaan met de nieuwe kennissoort die ervaringsdeskundigen inbrengen. Omarmen en benutten zij ervaringskennis? Welke factoren bevorderen en belemmeren dit? In deze interactieve presentatie gaan we hier dieper op in.

Inspiratiesessies door MEE, Bindkracht 10 en HAN
Tijdens deze sessies zal er stilgestaan worden bij de urgentie om de samenwerking te starten binnen een organisatie en hoe men dat voor elkaar heeft gekregen bij de verschillende partijen. Vervolgens wil men vanuit good-practice graag delen wat de kracht, waarde en het plezier is om deze samenwerking vorm te geven. Natuurlijk zal er ook stilgestaan worden bij de uitdagingen. Dit alles vanuit het perspectief van een ervaringsdeskundige en zijn/haar collega vanuit MEE, Bindkracht 10 en de HAN (Academie Mens en Maatschappij)

Voor wie
Professionals, onderzoekers, studenten, docenten en belangstellenden.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Online