Online Werksessie: Werkleertrajecten door sociaal ondernemers

twee vrouwen in gesprek

Vanuit Werkleertraject Dynamisch op Weg en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) nodigen we je van harte uit om op maandag 7 juni deel te nemen aan een werksessie over 'Werkleertrajecten door sociaal ondernemers'.

Tijdens deze bijeenkomst worden bevindingen uit kwalitatief onderzoek naar 'Dynamisch op Weg' gepresenteerd.  In dit werkleertraject worden (jong)volwassenen zonder startkwalificatie ondersteunt naar opleiding en/of werk (https://dynamischopweg.nl/). In de presentatie is aandacht voor de ervaringen en behoeften van deelnemende jongeren en de betekenis hiervan voor betrokken professionals en instanties. 

Na de presentatie gaan we in kleine groepjes met concrete vraagstukken aan de slag

De volgende vraagstukken staan centraal: 

  • Ketenbrede en publiek-private samenwerking in werkleertrajecten 
  • Jobcoaching als schakel tussen deelnemer en werkgever 
  • Waarderen van kwaliteiten en vaardigheden (Skills paspoort) 

De werksessie is bedoeld voor: sociaal ondernemers, gemeenten, werkbedrijven, ROC's en voor geïnteresseerde HAN-docenten en studenten. Sluit dus vooral aan als je interesse hebt! Laat je weten of je erbij bent? En over welke vraagstuk(ken) je graag in gesprek zou willen? Aanmelden en doorgeven van vraagstukken kan tot door vóór 31 mei een mail te sturen aan: angelina.vanzadelhoff@han.nl  

Graag tot ziens en met hartelijke groet,

Henk Wemmenhove (projectleider Dynamisch op Weg), Joos Meesters (docentonderzoeker HAN), Lineke van Hal (associate lector Arbeid & Gezondheid HAN)

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Online

Deelname
Gratis