5 maart 2021 Online symposium ComInBeeld

logopedie expert BITE

De HAN opleiding Logopedie en de Koninklijke Kentalis Nijmegen organiseren in het kader van De Dag van de Logopedie op vrijdag 5 maart 2021 het online symposium 'Communicatie In Beeld 2021: wetenschap en praktijk'.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Online

Deelname
Gratis

Dag van de Logopedie

Communicatie is één, zo niet de meest essentiële hoofdvoorwaarde voor maatschappelijke participatie van de mens. De Dag van de Logopedie 2021 zal daarom ook in het teken staan van actuele ontwikkelingen op het gebied van communicatieve voorwaarden om mensen gedurende de levensloop met de meest uiteenlopende communicatieve uitdagingen wél optimaal te kunnen laten participeren.

Voor wie?

Het online symposium ComInBeeld is bedoeld voor genodigden.

Programma

In een afwisselend programma van online lezingen, workshops en 'digitale etalage' brengt het symposium wetenschap en praktijk bij elkaar.

 1. 12:15

  Digitale inloop

 2. 12:45

  Opening

 3. 13:00

  Plenaire lezing 1: Taalstoornissen in het kwadraat

  Dr. Daan Hermans en Prof. dr. Constance Visser.
   

  Heel veel kinderen, jongeren en volwassenen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kampen met sociaal emotionele problemen. Tijdens deze lezing ontrafelen we sociaal emotionele stoornissen in termen van Executieve Functies, Theory of Mind en Innerlijke Taal. We onderbouwen het idee dat taalstoornissen of het minder toegang hebben tot taal niet alleen een sterke invloed hebben op de dialoog met de buitenwereld, maar ook een sterke invloed hebben op de dialoog met onze eigen binnenwereld.

  Tegen de achtergrond van de verstoring in dialoog ontstaan problemen op het gebied van de sociale cognitie en executieve functies. Vanwege deze dubbele belasting van taalstoornissen in de binnenwereld en in de buitenwereld, stellen we dat er bij TOS sprake is van taalstoornissen in het kwadraat.

 4. 13:45

  Plenaire lezing 2: Cognitieve Communicatiestoornissen: Cognitief gezien verschillend van afasie, of toch niet?

  Dr. Marina Ruiter, assistant professor Centre for Language Studies / Department of Language and Communication, Radboud University.

  Cognitieve communicatiestoornissen (CCS) zijn verworven communicatiestoornissen waarbij de niet-talige cognitieve stoornissen (zoals een gestoorde executieve functies) sterker op de voorgrond staan dan de taalstoornissen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan moeite met het actief houden van het communicatieve doel, waardoor de spreker uitweidt. In deze lezing zal ik ingaan op verschillende denkkaders m.b.t. de verschillen en overlap in onderliggende cognitieve stoornissen bij CCS en afasie en de consequenties daarvan voor de klinische praktijk.

 5. 14:25

  Pauze en ateliermarkt

  Overzicht Ateliers

  • Adaptive Language Consortium
  • PeTOS
  • Technologische Nieuwtjes
  • Taal in Blokjes
  • Boom
  • ITS Language
  • STAPP
 6. 15:00

  1e workshopronde

  • Het stimuleren van zelfspraak bij kinderen met 'Praat & Denk' (vol)
  • Communicatiestoornissen: Handreikingen voor diagnostiek?
  • Executieve functie in de praktijk
  • Ondersteunde Communicatie: het ALOHA vocabulaire voor spraakcomputers
  • Virtual Reality en Laaggeletterdheid
  • Speech Therapy app (STAPP)
  • De interactieve muur in het basisonderwijs: Communicatieve impact door verwondering
  • Empathische schoolobjecten voor kinderen met autisme

  Lees meer over de inhoud van de workshops.

 7. 15:40

  Pauze

 8. 15:50

  2e workshopronde

  • Het stimuleren van zelfspraak bij kinderen met 'Praat & Denk' (vol)
  • Communicatiestoornissen: Handreikingen voor diagnostiek?
  • Executieve functie in de praktijk
  • Ondersteunde Communicatie: het ALOHA vocabulaire voor spraakcomputers
  • Virtual Reality en Laaggeletterdheid
  • De interactieve muur in het basisonderwijs: Communicatieve impact door verwondering
  • Empathische schoolobjecten voor kinderen met autisme

  Lees meer over de inhoud van de workshops.

 9. 16:35

  Plenaire afsluiting

 10. 16:55

  Digitale borrel

Contact

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Annemiek Oostindiër via email: Annemiek.Oostindier@han.nl.