Alumniclub Leraar Economie presenteert...

Docent controleert groepsopdracht

Op 1 april, en nee het is geen grap, organiseert de Alumniclub van de Lerarenopleiding Economie voor de 2e keer een alumniavond. Meld je aan via de button om hierbij aanwezig te zijn! Deze avond staat in het teken van “Ondermijnende criminaliteit”.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Online

Webinar ''Ondermijnende criminaliteit''

Veel jongeren worden geronseld om een keer drugs te verkopen en zitten er daarna ‘aan vast’. Jammer genoeg is ondermijnende criminaliteit tegenwoordig overal in Nederland. Hoe groot het probleem van ondermijnende criminaliteit precies is en wat we eraan kunnen doen, daarover gaan we deze avond met elkaar mee aan de slag.

Programma

Petra van den Berg, programmaleider leerlingalert gaat met ons in gesprek en doet uit de doeken hoe groot het probleem van ondermijnende criminaliteit is. We staan stil bij de vraag hoe we als docenten ons steentje bij kunnen dragen tegen de strijd van ondermijning. We worden alert gemaakt op signalen van leerlingen/studenten in de klas die dreigen af te glijden. We krijgen voorbeelden aangereikt om bewustwordingsprocessen rondom ondermijnende criminaliteit op gang te brengen. Ook gaan we nader in op de vraag hoe collega’s/scholen reageren/ hoe te reageren wanneer het jouw leerlingen /studenten betreft. Het online programma deze avond ziet er als volgt uit:

19.45 uur tot 20.00 uur   
Inloop

20.00 uur tot 20.40 uur   
Presentatie van Petra van den Berg over ondermijnende
criminaliteit en haar programma leerlingalert, studentalert, ouderalert en docentalert

20.40 uur tot 20.50 uur   
Korte pauze met gelegenheid tot het ontmoeten van elkaar in de online ontmoetingsruimten

20.50 uur tot 21.20 uur   
In gesprek met diverse professionals via breakoutrooms rondom ondermijnende criminaliteit en financiële educatie. Hierbij zijn professionals van de Politie, Jeugdzorg, Jurist en economie docent Marleen over het Strafrecht bij ondermijnende criminaliteit, de Rutgerstichting, zorgcoördinatoren aanwezig

21.20 uur tot 21.30 uur    Plenaire afsluiting