Arena-bijeenkomst Leeratelier Jongeren, Inclusie & Participatie (JIP)

30810 Jonge mensen zitten buiten op trap

Leeratelier JIP is een van de leerateliers binnen de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen. In dit leeratelier leren en ontwikkelen we met elkaar rond het vraagstuk: Hoe kunnen we jongeren met een ondersteuningsbehoefte hun weg laten vinden naar maatschappelijke participatie?

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Online

Op 29 maart vindt er een online ARENA-bijeenkomst plaats van het Leeratelier Jongeren, Inclusie & Participatie (JIP). Deelnemen kan in de ARENA en op de TRIBUNE. In de ARENA gaan partners actief aan de slag met het vraagstuk (leren door te doen) en op de TRIBUNE kunnen deelnemers meekijken wat er in de ARENA gebeurt (leren door te kijken). Deze keer heeft de ARENA-bijeenkomst een breder karakter: om nieuwe professionals en organisaties kennis te laten maken met JIP, met een brede groep vooruit te kijken naar de invulling van JIP en stil te staan bij de keuze of je als professional of organisatie (op dit moment) actief wil zijn in de ARENA of liever aansluit op de TRIBUNE.

Het doel van de bijeenkomst is om een kijkje in de keuken van JIP te nemen aan de hand van een aantal projecten (zie hieronder), met elkaar helder te krijgen waar gezamenlijke vragen, wensen en ambities liggen voor het leeratelier (input voor een verdere gezamenlijke kennisagenda) en vervolgstappen te formuleren. Tevens stelt de nieuwe JIP-trekker, Hilde Wierda-Boer, zich voor.

Projecten die aan bod komen:

  • TOPgroep en Time of your Life
  • Jonge Mantelzorgers
  • Werklab
  • Dynamisch op weg
  • Ervaringsdeskundigheid in onderzoek

Kijk voor meer info op het blog van de Werkplaats Sociaal Domein Arnhem en Nijmegen.