HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen

therapeutic VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY (VARIETY)

VARIETY staat voor: therapeutic VirtuAl Reality IntEgrated within physioTherapY. De VARIETY-studie is een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar fysiotherapie met therapeutische virtual reality voor mensen met ernstige chronische lage rugpijn.

234467 null
Lectoraat Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen

Praktische predictie

Bij de meeste patiënten met beginnende rugklachten gaat de pijn snel over. Soms wordt het juist chronisch. Als fysiotherapeut wil je het herstel zo snel mogelijk goed inschatten. En de behandeling hierop aanpassen. Een praktisch en toetsbaar instrument is daarbij nuttig.

fysiotherapeut corrigeert houding van een patiënt op een fiets 
Lectoraat Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen

Let op je Woorden

In het het onderzoeksproject 'Let op je Woorden' onderzoeken we wat het effect is van een communicatietraining voor fysiotherapeuten die structureel gericht is op het bevorderen van positieve verwachtingen van de patiënt met lage rugpijn.

fysiotherapeute met patiënt
Lectoraat Werkzame Factoren in Fysiotherapie en Paramedisch Handelen

1e lijns COVID-19 portaal

Het project '1e lijns COVID-19 portaal: ontwikkeling van best-practices voor 1e lijns COVID-19 revalidatie' onderzoekt hoe ex-COVID patiënten het beste thuis kunnen revalideren om snel het dagelijks leven weer op te kunnen pakken.

Coronavirus COVID19 artist impression