HAN Campus Nijmegen, communicatie, klas, presenteren, studenten, college, les, finance, economie

Lectoraat Leren tijdens de beroepsloopbaan

Pilot skillshub Euregio

Binnen dit project verkennen de projectpartners HAN, Gemeente Nijmegen, Stadt Moers en Stadt Duisburg tezamen met relevante stakeholders de basis voor een Euregionale skills based arbeidsmarkt. Het is een project binnen het Kaderproject People to People INTERREG VA Deutschland-Nederland.

collega's in gesprek op kantoor
Lectoraat Leren tijdens de beroepsloopbaan

Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen-Slimme Mensen

Hoe zorg je dat vakmensen passend werk vinden? Zodat ze gemotiveerd en gezond blijven? En werkgevers de juiste mensen voor een functie vinden? De oplossing is een Digitaal Skills Paspoort voor Vakmensen. Waarin vakmensen inzicht krijgen in hun actuele skills. En er geen mismatches meer zijn.

groep mensen achter laptop informeel
Lectoraat Leren tijdens de beroepsloopbaan

Stimuleren van Eigen Regie op Duurzame Inzetbaarheid

Hoe stimuleren we dat vakmensen zélf het initiatief nemen om zich hun leven lang te blijven ontwikkelen? Zodat ze passend werk hebben, meer gemotiveerd zijn en langer gezond blijven? En er geen mismatches ontstaan op de arbeidsmarkt? Dat is waar we met dit project aan werken.

twee mannen en vrouwen in gesprek
Lectoraat Leren tijdens de beroepsloopbaan

House of Skills, Condities voor een Krachtige Leerwerkomgeving - Slimme werkplekken

House of Skills onderzoekt hoe je een leerwerkomgeving creëert waarbij het om skills gaat in plaats van diploma’s. Dit zorgt voor een flexibele arbeidsmarkt met gelijke kansen. Ook ontwikkelt ze de ‘Krachtmeting’: een meetinstrument voor die op skills gerichte leerwerkomgeving.

twee vrouwen in gesprek