Privacy en beveiliging

Bekijk je informatie op deze website, of vraag je informatie aan via een formulier? Dan treed je in contact met de HAN. Voor jou en voor ons is het van belang dat we je persoonsgegevens zorgvuldig behandelen. Op deze pagina vind je meer informatie over privacy en beveiliging.

jongeman achter laptop

Privacywetgeving (AVG)

Verzameling, verwerking en opslag van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de bedrijfsprocessen van de HAN. Natuurlijk doen we dit op een heel zorgvuldige manier. De HAN is verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We hechten veel waarde aan het beschermen van persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, en aan de manier waarop we ze verwerken.

Privacyreglement en -statement

In het privacyreglement van de HAN staat:

  • welke persoonsgegevens wij verwerken;
  • aan wie deze persoonsgegevens eventueel mogen worden verstrekt;
  • wat de rechten zijn van degene wiens persoonsgegeven(s) worden verwerkt.

Dit privacyreglement geldt voor medewerkers en studenten van de HAN.

In het privacystatement (met bijlage) staat beschreven hoe de HAN omgaat met persoonsgegevens. 

Contact

Heb je hier nog vragen over? Neem contact op met onze privacy officer, via 
privacy@han.nl

Beveiliging ICT-voorzieningen

Meer weten over de beveiliging van de ICT-voorzieningen van de HAN? Of wil je een beveiligingsprobleem melden? Ga dan naar de pagina Beveiliging ICT-voorzieningen en lees meer over de werkwijze van het Computer Emergency Response Team van de HAN (HAN-CERT).