b7410f0a-0ce7-11ee-95cf-02565807075b Twee HAN-studenten Leraar Nederlands werken achter één laptop in de mediatheek.

Auteursrecht is het recht van de maker van een oorspronkelijk (of origineel) werk, om dit werk openbaar te maken en te verveelvoudigen.

Een hele mond vol...wat betekent dit? Wij helpen je met vragen over bronnen gebruiken, verwerken in studiematerialen. We geven training en handige tips om bewust om te gaan met auteursrecht.

Auteursrecht en plagiaat

Intellectueel eigendom is de verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties, zoals teksten, foto's, software, uitvindingen, merknamen en waardevolle kennis.
De essentie ervan is dat: alleen degene die over het eigendomsrecht van een intellectuele creatie beschikt deze mag produceren, vastleggen, publiceren of vermenigvuldigen.

Auteursrecht Informatiepunt

Iedere docent, lector of student van de HAN zal op een gegeven moment vragen hebben die te maken hebben met auteursrecht.

Want niet alleen het zoeken en vinden van echt goede informatie is moeilijk, ook het correct en legaal verwerken en delen van deze informatie is lang niet altijd eenvoudig en vanzelfsprekend. Want:

  • Wanneer is er sprake van plagiaat?
  • Wat zijn de regels voor bronvermelding?
  • Mag een tijdschriftartikel op OnderwijsOnline of Teams geplaatst worden?
  • Mag een uitzending van de NPO in de les vertoond worden?
  • Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen als ik iets wil publiceren?

Op deze en vele andere vragen wordt op deze site een antwoord gegeven.

De website van het Auteursrecht Informatiepunt wordt bijgehouden door informatiespecialisten van de HAN Studiecentra.
Het Servicepunt Lesmateriaal (Insite) verzorgt de organisatie, administratie en productie van readers en ander onderwijsmateriaal, op papier (readers) of digitaal (OnderwijsOnline en Teams) en geeft advies over het gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Het Expertteam Auteursrecht bestaat daarnaast nog uit mensen van de afdelingen Juridische zaken, ICT in het onderwijs en Marketing, communicatie en voorlichting.

Open inhoud

Open Inhoud of Open Content is een verzamelnaam voor creatief werk (denk aan tekst, afbeeldingen, geluid en video) dat wordt gepubliceerd met een licentie die toestaat om:

  • het werk te kopiëren
  • het werk te verspreiden
  • en soms ook het werk te bewerken

Gebruik je Open Inhoudmateriaal? Dan schend je geen auteursrechten (niet gewild of ongewild).

468765 Achtergrondafbeelding voor de HAN Educatie Pitstops

Open Access

Ieder jaar produceren de studenten, docenten en lectoren van de HAN honderden onderzoeken, afstudeerverslagen, papers en artikelen. Bij HAN stimuleren we het delen van kennis. We moedigen je aan om je onderzoek en publicaties vrij beschikbaar te maken voor iedereen. Ontdek de voordelen van Open Access, vergroot de impact van je werk en draag bij aan de wereldwijde kennisgemeenschap.

558106 open access

Direct Contact

Vragen? Stel het aan ASK HAN! We helpen je graag persoonlijk verder.

Liever bellen of appen?

Bellen: 024 - 353 05 00
WhatsApp: 024 - 353 05 00