Missie en strategie

Wat is de uitgangspositie van de HAN? Waar wil de organisatie naar toe? In het Instellingsplan van de HAN staat het wat en het hoe beschreven, de koers en strategische prioriteiten voor de toekomst.


Duurzaamheid
Voor de HAN is duurzaamheid geen modegril. Al in 2007 startte de hogeschool een ambitieus programma voor geïnt…
Instellingsplan
In het HAN Instellingsplan 'In vertrouwen samenwerken aan leren en innoveren' staan onze ambities beschreven. …
Missie en visie
Wat is onze uitgangspositie? Waar willen we naar toe? Lees meer over de missie en visie van de HAN.…