Sint Maartenskliniek

Bij de Sint Maartenskliniek draait alles om het menselijk bewegen. Als gespecialiseerd ziekenhuis richten we ons op de behandeling van orthopedische aandoeningen, reumatische ziekten, revalidatie na ziekte of een ongeval, pijnbehandeling en kinderzorg. We zoeken continu naar nieuwe mogelijkheden, technologieën en toepassingen en proberen hiermee de kwaliteit, doelmatigheid, betaalbaarheid en logistiek van de behandeling te verbeteren. De Sint Maartenskliniek is een begrip in Nijmegen en omstreken. Patiënten vanuit heel Nederland komen naar de kliniek voor zorg. Vanaf september 2022 is een nieuwe lab/werkplaats bij de Sint Maartenskliniek gestart, in de Unit Neurorevalidatie.

samen werken aan een project

studiejaar 23/24, semester 1 

Startbijeenkomst Sint Maartenskliniek

De startbijeenkomst voor studenten is op woensdag 6 september van 09.00 tot 13.00 uur in de Sint Maartenskliniek, Hengstdal 33, Ubbergen. Nadere info, waaronder de precieze ruimte, ontvang je van de praktijkdocenten. Graag tot dan!

Leren en innoveren in de praktijk

Sinds oktober 2021 is gestart met het LINT van de unit Neurorevalidatie van de Sint Maartenskliniek. Het LINT is een Leer en INnovatie Team en is een samenwerkingsvorm tussen de zorgorganisatie Sint Maartenskliniek, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het ROC Nijmegen. In het LINT komt zorg, onderwijs, innovatie en onderzoek in de praktijk samen, met het primaire doel de patiëntenzorg van de unit neurorevalidatie te verbeteren. De lab/werkplaats met IPL-projecten, is onderdeel van het LINT.

De innovaties en het onderzoek binnen het LINT vallen onder vier onderzoekslijnen, te weten:

 • eigen regie bij de revalidant,
 • gebruik van technologie in de zorg,
 • interprofessioneel samenwerken en
 • optimaal gebruik van klinimetrie.

In samenwerking met studenten van andere opleidingen, de praktijkdocent van de HAN, beroepsopleiders en professionals van de Sint Maartenskliniek, leer en werk je met de cliënten, mantelzorgers en de zorgprofessionals aan het inrichten en innoveren van de revalidatiezorg en het nazorgtraject. 

De unit Neurorevalidatie biedt klinische en poliklinische revalidatiebehandeling aan volwassenen. Het geven van de beste zorg voor het optimaal functioneren in het leven van alledag is de kern van het werk. De doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit patiënten met Niet Aangeboren hersenletsel (NAH), Multiple Sclerose (MS), Cerebrale Parese (CP) en Neuro Musculaire Aandoeningen (NMA). Interprofessioneel werken is heel belangrijk om de revalidant weer verder in beweging te brengen. Het gespecialiseerde team bestaat uit onder andere: verpleegkundigen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, GZ psychologen en maatschappelijk werkenden. 

425435 LINT staat voor Leer en INnovatie Team en is een samenwerkingsvorm tussen de zorgorganisatie Sint Maartenskliniek, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en het ROC Nijmegen.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

Professionals van de Sint Maartenskliniek, de praktijkdocent van de HAN en studenten werken nauw samen. Opdrachten voor studenten komen voort uit vragen uit de praktijk. Professionals kunnen projectvoorstellen aandragen, meestal met als doel de revalidatie en het verblijf van onze cliënten zo optimaal en prettig mogelijk te maken en zorg te dragen voor een optimale overgang van het revalidatiecentrum naar de thuissituatie.

De gezamenlijke bijeenkomsten met studenten vinden plaats op de woensdag.

Thema's

De leerwerkplaats Sint Maartenskliniek start in september 2022 op de unit Neurorevalidatie, als onderdeel van het Leer en Innovatie Team (LINT).

Het overkoepelende thema is zelfredzaamheid. We hebben als doel de zelfredzaamheid te vergroten in de revalidatiesetting, waardoor de overgang naar huis wordt geoptimaliseerd. Er zijn een aantal lopende projecten binnen dit thema, maar er is ook ruimte voor eigen ideeën. Het vergroten van de zelfredzaamheid van patiënten kan bijvoorbeeld bereikt worden door:

 • Het gebruik van technologie
 • Meer eigen regie bij de revalidant.
 • Optimaal interprofessioneel leren en werken.

Mogelijke opdrachten/projecten

Gedacht kan worden aan opdrachten als:

 • Wearables
  • Welke parameters kunnen geanalyseerd worden vanuit een wearable op het gebied van slaap bij patiënten met neurologische klachten?
  • Welke parameters kunnen geanalyseerd worden vanuit een wearable die van invloed kunnen zijn op activiteit metingen bij patiënten met neurologisch letsel?
 • Beweegpleinen
  • Hoe kan de zelfregie bevorderd worden met betrekking tot het gebruik van het online oefenportaal bij patiënten met neurologisch letsel?
  • Hoe kan het gebruik van het digibord gestimuleerd worden bij patiënten met neurologisch letsel?
 • Ruimte voor eigen ideeën.

Aansluiting bij opleidingen

De genoemde thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Partners

 • HAN Lectoraat Werkzame factoren in fysiotherapie en paramedisch handelen
 • HAN Lectoraat Neurorevalidatie
Praktische gegevens 

Contact

Praktijkdocenten
Kiki Houkes | E Kiki.Houkes@han.nl
Aanwezig op woensdag

Niki Stolwijk | E Niki.Stolwijk@han.nl
Aanwezig op woensdagochtend

Locatie 
Sint Maartenskliniek
Ruimte Q2.07
Hengstdal 3
6574 NA UBBERGEN