Presikhaaf (Arnhem)

Door de werelden van Gezondheid, Zorg en Welzijn, Sport en Bewegen, maar ook de werelden van mbo, hbo en universiteit samen te brengen, worden in de Arnhemse wijk Presikhaaf samen met het werkveld, allerlei vormen van onderwijs en onderzoek geïntegreerd. Deze nieuwe manier van samenwerken in één innovatief zorg, werk- en leerlandschap kan verbetering brengen in de gezondheid, het functioneren en het participeren van bewoners.

samen werken aan een project

Leren en innoveren in de wijk

Presikhaaf is de eerste Arnhemse wijk die na de 2e wereldoorlog is gebouwd. De wijk ligt ten oosten van het stadscentrum en heeft de vorm van een wybertje. Presikhaaf is onderverdeeld in 5 buurten, Presikhaaf 1-2-3, Elsweide en Over het Lange Water. Presikhaaf is gevarieerd en heeft ongeveer 15.000 inwoners. De bevolkingssamenstelling is zeer divers en multicultureel. De wijk kent veel groen met een groot park (Park Presikhaaf), de wijk heeft een groot winkelcentrum (Winkelcentrum Presikhaaf), een variatie van koop- en huurwoningen, zowel hoog- als laagbouw. Er zijn veel voorzieningen in de wijk zoals gezondheidscentrum, sportcomplexen, scholen.

In Arnhem Presikhaaf willen we een bijdrage leveren aan het functioneren, participeren en de gezondheid van burgers en proberen we bij te dragen aan de uitdagingen die professionals uit de (gezondheids)zorg en welzijn tegen komen.

Het betekent voor de zorg- en welzijnsprofessional, voor de opleider én voor de wijkbewoner een omslag van individueel acteren naar samenwerking over de grenzen van zorg en welzijn heen. Dit vraagt om dialoog, gelijkwaardigheid en invloed van alle deelnemers op het proces en de resultaten. We hebben innovatieve en ondernemende professionals nodig die voorbij hun eigen vakgebied kunnen kijken en handelen.

De HAN wil daaraan bijdragen door in kleinschalige onderwijsleergemeenschappen te werken aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs èn van de beroepspraktijk via praktijkgericht, innovatief onderzoek en onderwijs.

Afstemming tussen werkveld, docenten en studenten

In Presikhaaf wordt samengewerkt tussen werkveld, docenten en studenten. Het creëren van een innovatief zorgwerk- en leerlandschap vraagt om bevlogen docenten en studenten, om studenten van kenniscentra én om managers die een dergelijk experiment durven en willen steunen.

Thema's

De thema’s die voort komen uit de wijk zijn:

  • Positieve gezondheid
  • Cultuursensitief werken
  • Educatief partnerschap
  • Gezonde keuzes
  • Gelijke kansen
  • Positief wijkgevoel
  • Interprofessioneel werken

Aansluiting bij opleidingen

Deze thema's sluiten aan bij alle opleidingen in het domein Gezondheid, Welzijn en Sport.

Mogelijke opdrachten

De opdrachten ontstaan uit de genoemde thema's en mogelijk nog andere onderwerpen. Deze worden samen met betrokkenen (bewoners, professionals en organisaties) geformuleerd. Ze worden door de wijkdocent omgezet in onderzoeksopdrachten en praktijkopdrachten.

Presikhaaf in vogelvlucht

Bekijk de wijk Presikhaaf in vogelvlucht via deze beelden op Vimeo die met een drone zijn gemaakt.

Praktische gegevens Contact

Wijkdocenten
Anoeska Nas | E Anoeska.Nas@han.nl | T 06 - 51 46 94 16
Aanwezig op donderdag
Nabila Zinad | E Nabila.Zinad@han.nl | T 06 - 55 29 13 49
Aanwezig op donderdag
Ingrid Schinkel | E Ingrid.Schinkel-Vries@radboudumc.nl
Aanwezig op donderdagochtend
Barbara Haverkamp | E Barbara.Haverkamp@han.nl
Aanwezig op donderdagochtend

Initiatiefnemers 
- Bjorn Wegmans, fysiotherapeut
- Gert Jonge Perink, apotheker
- Team Leefomgeving Arnhem Presikhaaf
- Wijkteam Arnhem Presikhaaf

Locatie 
MFC Presikhaven
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem

Bijeenkomsten vinden plaats op donderdag. Wijkdocenten zijn op de donderdag aanwezigheid voor begeleiding. 

De locatie biedt plek aan studenten Interprofessioneel Praktijkleren (IPL) en studenten Interprofessioneel Onderzoek (IPO).